Trafikverket föreslås bli aktiebolag

Helsingfors stads trafikverk HST sköter om spårvagns- och metrotrafiken. Bild: HBl-Arkiv/Tor Wennström

En arbetsgrupp föreslår att Helsingfors stads trafikverk blir ett aktiebolag. Enligt rapporten lever inte trafikverket som ett affärsverk upp till de krav som ställs i dagens kollektivtrafikmiljö.

Arbetsgruppen föreslår att Helsingfors stads trafikverk blir ett aktiebolag från och med 1 juli 2020. Enligt gruppen skulle aktiebolagsformen effektivera verksamheten och ge större spelrum för investeringar.

Enligt arbetsgruppen är det aktuellt med omfattande spårvägsinvesteringar i framtiden, som till exempel Spårjokern. Ett bolag har bättre möjligheter att hävda sig i konkurrensen och också fungera effektivare som en överskridande organisation över stadsgränserna. HST har nu hand om spårvagns- och metrotrafiken.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning