Trafikverket föreslås bli aktiebolag

Helsingfors stads trafikverk HST sköter om spårvagns- och metrotrafiken. Bild: HBl-Arkiv/Tor Wennström

En arbetsgrupp föreslår att Helsingfors stads trafikverk blir ett aktiebolag. Enligt rapporten lever inte trafikverket som ett affärsverk upp till de krav som ställs i dagens kollektivtrafikmiljö.

Arbetsgruppen föreslår att Helsingfors stads trafikverk blir ett aktiebolag från och med 1 juli 2020. Enligt gruppen skulle aktiebolagsformen effektivera verksamheten och ge större spelrum för investeringar.

Enligt arbetsgruppen är det aktuellt med omfattande spårvägsinvesteringar i framtiden, som till exempel Spårjokern. Ett bolag har bättre möjligheter att hävda sig i konkurrensen och också fungera effektivare som en överskridande organisation över stadsgränserna. HST har nu hand om spårvagns- och metrotrafiken.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning