Trafikskyddet: 221 personer dog i trafiken år 2018

221 personer dog i trafiken år 2018, enligt en uppskattning från Trafikskyddet. Bild: SPT/Charlotte Winberg

Trafikskyddets uppskattning om antalet dödsfall i trafiken baserar sig på Statistikcentralens siffror och på uppgifter i dagstidningarna.

Enligt Statistikcentralens statistik dog 200 personer i trafiken i Finland under januari-november 2018. Det är lika många som under motsvarande tidsperiod 2017.

I Trafikskyddets uppskattning för hela året 2018 är dödstalet för trafiken i Finland 221. Uppskattningen baserar sig på Statistikcentralens statistik och på uppgifter i finländska dagstidningar.

Under hela år 2017 dog 232 personer i trafikolyckor, enligt preliminära siffror från Statistikcentralen.

Antalet dödsfall i trafiken har minskat betydligt sedan början av 2000-talet, då dödstalet kunde vara över 400. Om Trafikskyddets uppskattning om antalet döda år 2018 stämmer är fjolårets dödstal det minsta hittills under 2000-talet.

År 2000: 396 döda.

År 2001: 433 döda.

År 2002: 415 döda.

År 2003: 379 döda.

År 2004: 375 döda.

År 2005: 379 döda.

År 2006: 336 döda.

År 2007: 380 döda.

År 2008: 344 döda.

År 2009: 279 döda.

År 2010: 272 döda.

År 2011: 292 döda.

År 2012: 255 döda.

År 2013: 258 döda.

År 2014: 229 döda.

År 2015: 270 döda.

År 2016: 258 döda.

År 2017: 232 döda (preliminär siffra).

År 2018: 221 döda (Trafikskyddets uppskattning).

Totalt: 6 003 döda.

Källa: Statistikcentralen

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning