Trafiknätet skall inte byggas på luftslott

Trafiken söker en ny balans efter varje förändring. I stället för en smidigare trafik får man i storstadsområden i allmänhet mera trafik.

I sin insändare (HBL 17.11) framför Paul Taimitarha sina åtgärder för att uppnå trafikens klimatmål. Samtidigt riktades en hel del kritik mot den avoga inställningen till att förlänga Ringväg II. Orsaken till varför vägen inte skall byggas är att den kommer att fyllas med bilar och att den därmed kommer att motarbeta klimatmålen, lär en chef i Helsingfors trafikplanering framfört. Formuleringen var i någon mån klumpig, i varje fall då det ryckts från sitt sammanhang. Biltrafiken visar ju att det finns ett behov, det är ju värre om vägen inte skulle användas alls!

Faktum är trots allt att utlåtandet ganska långt håller måttet, då man bortser från det olyckliga ordvalet. Förlängningen av Ringväg II skulle mycket sannolikt leda till fenomenet som kallas inducerad trafik. Nya transportmöjligheter ändrar människors beteende. Ny vägkapacitet medför att man kan välja att köra oftare och längre sträckor eller på längre sikt flytta till ett läge som medför längre arbetsresor.

I grund och botten är det fråga om något bland det mest grundläggande i ekonomisk teori: om en vara (i det här fallet resande) blir billigare (kostar mindre tid), kommer det att konsumeras i större utsträckning. Trots att sittandet i trafiken kan kännas frustrerande brukar man ofta vara beredd att använda ungefär en timme per dag till resor. Därför leder besparingarna av tid ofta till längre resor avståndsmässigt.

Trafiken söker en ny balans efter varje förändring. I stället för en smidigare trafik får man i storstadsområden i allmänhet mera trafik. I sig kan man mycket väl argumentera för att mera trafik också är bra för dem som har möjlighet att dra nytta av de nya förbindelserna. Men den synpunkten brukar gå stick i stäv med de politiska målsättningarna om ökad kollektivtrafikandel. Samtidigt blir dessa politiska mål svårare att nå då pengarna går till att göra bilkörandet attraktivare. Däremot brukar argumentationen för förbättrad väginfrastruktur, som i Taimitarhas insändare, grunda sig på luftslott: förhoppningar om en smidigare biltrafik.

Christoffer Weckström diplomingenjör, Esbo

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning