Trafikledsverket motiverar behovet av slåtter av vägrenen

Trafikledsverket skriver att slåtter av vägkanter orsakar livlig debatt varje sommar, men att behovet är stort med tanke på bland annat trafiksäkerheten. Bild: Carl-Anton Storbacka/SPT

Juni är snart här och vägkantsvegetationen har kommit i gång på riktigt. Trafikledsverket skriver att slåtter av vägkanter orsakar livlig debatt varje sommar, men att behovet är stort.

– Den vildvuxna vegetationen längs vägarna är en riskfaktor för såväl trafikanter som djuren som gömmer sig i vegetationen.

Det säger Heikki Lappalainen, sakkunnig inom vägunderhåll vid Trafikledsverket, i ett pressmeddelande.

Rensningsarbetet görs för att säkra obehindrad sikt för trafikanter och för att förhindra tillväxten av snår alltför nära körbanorna.

Bevarar naturens mångfald

Slåtter främjar även bevarandet av naturens mångfald, skriver Trafikledsverket.

Regelbundet slåtter av vägkanter har med tiden skapat ett betydande antal ersättande livsmiljöer för gräsmarks- och ängsmarksarter och till och med hotade arter.

Enligt Trafikledsverket bekämpar även slåtterarbetet skadliga främmande arter.

Slåtter genomförs två gånger på sommaren längs de mest livligt trafikerade vägarna. På småvägar görs slåttern en gång per sommar i juli-augusti.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning