Trafiken är redan konkurrensutsatt

Jag förstår att ministern inte kan införa bomvägar, för tänk vilket liv det skulle bli bland Centerns alla väljare som bor spridda ute på landsbygden.

Kommunikationsministeriet med minister Anne Berner (C) i spetsen planerar att avgiftsbelägga förbindelsebåtstrafiken i skärgården. Planerna är ett slag mot en redan missgynnad grupp.

För oss på fastlandet upprätthåller staten ett förbindelsenät, vägnätet, som inte kostar oss något extra. Förbindelsebåtsnätet har betraktats som ett sätt att ge skärgårdsborna, om inte samma möjligheter som fastlandsborna, men i alla fall en liten kompensation för avsaknaden av ett vägnät. Ett vägnät är tillgängligt hela tiden. Förbindelsebåtsnätet finns bara vissa dagar och vissa timmar. Nu vill hon ytterligare försämra denna service genom att ta betalt.

Berner pratar strunt då hon säger att marknadskrafterna kommer att skapa en rimlig prisnivå. Prisnivån sjunker inte ytterligare. Förbindelsebåtstrafiken är redan konkurrensutsatt, det är bara det att staten betalar den, precis som vägbyggen och underhållet.

Om man vänder på steken kan man fråga sig varför just bara förbindelsebåtstrafiken, varför inte vägfärjorna eller hela det statliga vägnätet. Tänk vad staten skulle spara. Privata företag som med bomvägar tar betalt av bilisterna för att täcka underhåll, avskrivningar och finansiering av nyinvesteringar. Till exempel kunde olika företag ha hand om motorvägen och den gamla vägen till Åbo. De skulle konkurrera med varandra. Marknadskrafterna skulle ta hand om att prisnivån blir rimlig och staten skulle spara pengar. Man skulle kunna mjölka Houtskärsborna på pengar och ta avgifter för tre dyra färjpassager. Det fina med det här upplägget är att det sätter hela befolkningen i en jämlik ställning. Alla betalar. Alla är lika inför lagen.

Sedd mot bakgrunden att inte avgiftsbelägga alla förbindelser är förslaget både odemokratiskt och orättvist. Jag förstår att ministern inte kan införa bomvägar, för tänk vilket liv det skulle bli bland Centerns alla väljare som bor spridda ute på landsbygden. Nu är det främst SFP:s väljare som drabbas.

Lars Christer Johans national- och företagsekonom, Grankulla

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning