Trafi utreder lagligheten i sitt körkortsregister - öppnar delar av registret på nytt

Trafi utreder lagligheten i sitt körkortsregister. Tjänsten förblev stängd på måndagen. Bild: SPT/Ari Sundberg

Trafiksäkerhetsverket öppnar sina digitala tjänster på måndagen efter ett dygns avbrott, men det digitala registret om giltiga körkort förblir stängt tillsvidare.

Trafis digitala tjänst gav tidigare gratis tillgång till information om alla finländares körkort på Trafiksäkerhetsverket webbplats. På söndagen beslutade Trafi att stänga alla sina elektroniska tjänster efter misstankar att körkortsregistret bryter mot EU:s dataskyddsförordning.

– Vi har utrett frågan redan innan problemen med Trafis digitala register uppmärksammades under helgen och kommer att utvärdera det hela på nytt i dag, säger dataskyddsombudsman Reijo Aarnio.

Finns det anledning att misstänka att Trafi har brutit mot EU:s dataskyddsförordning?

– Jag vill helst inte kommentera just den frågan i det här skedet, men det är viktigt att folk inte behöver vara rädda för sin säkerhet på grund av information som publiceras på myndigheters webbplatser.

Laglighet och öppenhet i vågskålen

Enligt Aarnio handlar det inte bara om ett eventuellt brott mot dataskyddsförordningen utan också om hur till exempel trafikservicelagen och förvaltningslagen har respekterats.

Den tillfälligt nedlagda tjänsten på Trafi fungerade snabbast med en persons socialskyddssignum, men det gick också att kontrollera giltiga körkort med hjälp av att mata in namn och ort i Trafis sökfunktion.

– Uppgifter om ogiltiga körkort kan leda till förhastade slutsatser. Ibland kan det hända att en person saknar giltigt körkort av hälsoskäl eller så är körkortet föråldrat och man har glömt förnya det. Det är inte alltid brottslighet som ligger bakom uppgiften att någon har ett ogiltigt körkort, säger Bilförbundets vd Pasi Nieminen.

Bilförbundet vill inte kommentera huruvida Trafis har brutit mot EU:s dataskyddsförordning, men Nieminen ställer sig tveksam till körkortsregistrets offentlighet i dess nuvarande omfattning.

– Vi behöver inte veta allt om grannens körkort och personuppgifter, säger Nieminen.

På Trafi ställer man sig oförstående till Bilförbundets synpunkter om hanteringen av körkortsuppgifterna.

– Körkortsuppgifterna är ju offentliga enligt lagen. Det handlar om trygga trafiksäkerheten, säger datadirektör Juha Kenraali på Trafiksäkerhetsverket. Bild: SPT/Trafi

– De här uppgifterna är ju offentliga enligt lagen. Till exempel ett biluthyrningsföretag eller ett bolag som erbjuder delningstjänster har rätt att få veta om en förare har giltigt körkort eller inte. Det handlar om trygga trafiksäkerheten, säger datadirektör Juha Kenraali på Trafi.

Trafi hänvisar också till den nya, konkurrensutsatta taxiverksamheten som innebär att allt fler aktörer ska ha möjlighet att granska uppgifter om chaufförers körkort.

Har Trafi brutit mot EU:s dataskyddsförordning?

– Nej, det har vi inte gjort. Vi har utvärderat situationen noggrant innan vi publicerade tjänsten, säger Juha Kenraali.

Varför har ni stängt tjänsten om ni enligt er egen bedömning inte har brutit mot dataskyddsförordningen?

– Det kom så mycket respons att vi tyckte det var bäst att vi försäkrar oss om att allting i våra digitala tjänster följer lagens bokstav.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning