Trafi, Kommunikationsverket och delar av Trafikverket går ihop

Den nya organisationsstrukturen träder i kraft 2019.

Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket samt myndighetsuppdragen som Trafikverket har hand om slås ihop till ett nytt verk, meddelar Kommunikationsministeriet.

Meteorologiska institutet, som är underställt Kommunikationsministeriet, berörs inte av ändringen utan den fortsätter som ett självständigt ämbetsverk. Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket kommer eventuellt att omvandlas till ett bolag eller flyttas över till Försörjningsberedskapscentralen.

Tanken bakom organisationsreformen är att den privata sektorn ska kunna utnyttja trafikinformation allt bättre och att man vill främja ny näringsverksamhet.

– Målet är att information som samlas in om trafikstyrningen ska vara till nytta för hela samhället effektivare än förr, skriver ministeriet i ett pressmeddelande. 

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39