Trådlösa nätverk och hälsa

"Det finns också vetenskapsmän som anser att hiv inte orsakar aids, men utan tvivel finns det tiotals gånger mer vetenskapsmän som stödjer "den officiella linjen”."

5G-appellen har undertecknats av 190 vetenskapsmän och doktorer som rekommenderar mer forskning om 5G:s potentiella risker för hälsa och miljön innan nätverket tas i bruk. Pedagogikprofessor Ralf Nyberg och ordförande för lobbygruppen Strålskyddsstiftelsen hänvisar till appellen (HBL 21.9) för att få trovärdighet för deras påstående om "visade hälsofaror" kopplade till nuvarande trådlös teknologi.

Den här listan av 190 vetenskapsmän påminner mig om "Project Steve" vilket är en lista av cirka 1 400 vetenskapsmän som stödjer evolutionsteori. Projektet är en parodi av namninsamlingen "Dissent from Darwinism" av den kreationistiska organisationen Discovery Institute. "Dissent from Darwinism" är en världsomspännande lista av cirka 1 000 vetenskapsmän som är skeptiska till den moderna evolutionsteorin. I jämförelse är "Project Steve"-namninsamlingen inte bara längre men också begränsad bara till vetenskapsmän som heter "Steve" och därför är andelen möjliga undertecknare begränsad till högst 1 procent av populationen i USA (och några få andra länder där namnet förekommer). Utifrån "Project Steve" kan vi bara undra hur många vetenskapsmän skulle avslå Nybergs & Nilssons påståenden om betydelsefulla hälsorisker kopplade till trådlösa nätverk om någon initierade en namninsamling. 2 000 eller 20 000?

Det finns också vetenskapsmän som anser att hiv inte orsakar aids, men utan tvivel finns det tiotals gånger mer vetenskapsmän som stödjer "den officiella linjen". Samma gäller bland annat klimatförändringen, vaccinationer, kolesterolmediciner eller homeopati. Poängen är att det alltid finns några dissidenter oavsett vilken vetenskaplig teori man talar om, även när det gäller grundläggande vetenskapliga teorier som har en mycket stark bas. En lekman kan få en förvrängd uppfattning av helhetsbilden om de ser en lista av vetenskapsmän med någon särskild åsikt utan att veta hur stor del av det vetenskapliga samfundet som stöder den motsatta synvinkeln.

Människor som stödjer kraftigt avvikande vetenskapliga (eller pseudovetenskapliga) teorier är ofta högljudda men de har inte lyckats ändra den vetenskapliga konsensusen vare sig om hiv eller om klimatförändringen. Baserat på historisk erfarenhet så faller sannolikt den här frågan också i historiens glömska med några högljudda och uthålliga förespråkare men utan något vidsträckt godkännande, precis som de ovannämnda vetenskapliga stridsäpplena.

Det borde kanske nämnas att lobbygruppen Strålskyddsstiftelsen 2013 har vunnit priset för "årets förvillare". Priset utdelas årligen av svenska föreningen Vetenskap och Folkbildning och ges till en person eller organisation som motverkat vetenskap. Strålskyddsstiftelsen fick utmärkelsen för "sin skrämselpropaganda och vinklade rapportering om hälsoeffekterna av mobiltelefonanvändning och trådlösa nätverk".

Kalle Kantola Uleåborg

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning