Traditionella banker lockar kunder med nya tjänster

Bank på sommarstugan. Mobilapplikationer gör det enkelt att göra bankärenden varsomhelst och närsomhelst. Bild: Aku Häyrynen

Bankerna tävlar om kunderna med innovativa tjänster och nya mobilapplikationer. OP har i dag fler inloggningar i mobilbanken än i nätbanken och Nordea uppskattar att detsamma kommer ske för dem i år för första gången någonsin. Hufvudstadsbladet utredde vad bankerna egentligen erbjuder.

Kontaktlös betalning är framtiden

Till de allra nyaste tjänsterna hör så kallad kontaktlös betalning för mobiltelefoner. Kontaktlös betalning finns i dag som funktion i de flesta nya bankkort, men Nordea erbjuder tjänsten Nordea Pay och OP erbjuder tjänsten Pivo för mobiltelefoner med operativsystemet Android. Då man betalar med Nordea Pay eller Pivo placerar man mobiltelefonen vid kortläsaren, i stället för att använda bankkort. Transaktionen kopplas sedan till det bankkort som registrerats i mobiltelefonen.

– Vi har valt att satsa på kontaktlös betalning, eftersom användning av bankkort i dag är så vanligt så vi når en bred potentiell kundgrupp genom satsningen, säger Mikko Pehkonen som är expert i mobiltjänster på Nordea.

Även andra aktörer än banker har gett sig in på marknaden i fråga om att göra det möjligt att betala med sin mobiltelefon. På cafékedjan Espresso House är det möjligt att betala med sin mobiltelefon genom deras egen applikation och globalt har även Apple och Google varsin applikation som utmanar bankerna.

Transaktioner med telefonnummer

En annan ny tjänst är mobil betalning eller peer-to-peer banking som Danske Bank erbjuder genom applikationen Mobilepay. Med Mobilepay-applikationen kan man överföra pengar genom att mata in telefonnumret till betalningens mottagare. Unikt för Mobilepay är att tjänsten fungerar för kunder oavsett vilken bank de använder, man behöver endast registrera ett kontonummer och ett bankkort till tjänsten. Mobilepay har funnits sedan år 2013, men fanns ursprungligen endast i Danmark.

Att överföra pengar via mobiltelefonen är dock ingen ny uppfinning i sig, i Kenya lanserades tjänsten M-pesa som möjliggör penningtransaktioner med sms via en telefonoperatör redan år 2007, men det är först nu som mobil betalning börjar bli allmänt utbrett i Finland. I de andra nordiska länderna finns i dag flera olika tjänster för mobil betalning. I dagens läge samarbetar de alla med någon bank.

Koll på konsumtionen

Genom mobilapplikationer kopplade till bankkort eller nätbanken blir det enklare att följa med sin konsumtion. Aktia Kort och Pivo erbjuder båda en sammanfattning av ens inköp enligt olika kategorier så att man kan få en bättre helhetsbild över vad man handlat. Pivo har i dag över 700 000 nedladdningar.

Ålandsbanken däremot kommer att erbjuda en helt ny sorts sammanfattning av konsumtionen, nämligen en sammanfattning med fokus på koldioxidutsläpp. Genom det nya Åland index räknas koldioxidutsläppen för alla ens kortinköp genom branschspecifika utsläppsmedeltal som sedan visas på ens månatliga fakturor på nätbanken.

Både i fråga om den mer allmänna sammanfattningen av konsumtionen och i fråga om sammanfattningen av koldioxidutsläppen väcks dock frågor om tjänsternas exakthet. Applikationerna kan till exempel inte urskilja vad du köpt i butiken, utan följer endast en mer allmän uppdelning i kategorier.

Applikationerna i listan nedan fungerar för Apple-, Android- och Windows-mobiltelefoner, med undantag för Aktia Kort, Handelsbanken och Ålandsbanken som endast fungerar med Apple- och Android-mobiltelefoner.

Vid den första inloggningen krävs nätbankskoder då man loggar in på Handelsbankens och Nordeas mobilbanker, S-mobiili, OP-mobile och Aktia Kort.

Vissa av applikationerna kräver endast nätbanker då man loggar in första gången men de är annars lösenordsskyddade, med undantag för Weshare som inte kräver något lösenord över huvud taget då inga transaktioner kan göras genom applikationen.

För att ge order om börshandel krävs nätbankskoder på Danske banks mobilbank. Nordea och OP erbjuder kunder med Iphone möjligheten att logga in genom igenkänning av fingeravtryck.

Nordea

Nordea erbjuder tre applikationer: Mobilbanken, Koder och Nordea Pay.

Koder är en applikation som ersätter de traditionella nätbankskoderna. I mobilbanken kan man förutom att se sina konton, kort och lån även betala räkningar/överföra pengar och godkänna e-fakturor.

Applikationen innehåller även en qr-läsare som kan läsa streckkoder på räkningar med telefonens kamera. I applikationen kan man även avgränsa korts geografiska användningsområde och uttagsgränser.

Aktia

Aktia erbjuder en mobilanpassad version av sin nätbank (inte en applikation) och applikationen Aktia Kort.

Den mobilanpassade nätbanken motsvarar den ordinarie nätbanken när det gäller funktioner.

I applikationen Aktia Kort kan man se information om sina kort och kreditkortets saldo och transaktioner gjorda med korten.

I applikationen kan man även avgränsa kortets geografiska användningsområde. Unikt för Aktia kort är att man genom applikationen kan spärra kort tillfälligt.

Handelsbanken

Handelsbanken erbjuder en mobilbanksapplikation med namnet Handelsbanken. I applikationen kan man förutom att se sina konton, kort och lån även betala räkningar/överföra pengar och godkänna e-fakturor.

Applikationen innehåller även en qr-läsare som kan läsa streckkoder på räkningar med telefonens kamera. Handelsbanken har även en särskild mobilbanksapplikation för 15–18-åringar.

OP

OP erbjuder två mobilapplikationer, OP-mobile och Pivo.

I OP-mobile kan man förutom att se sina konton, kort, placeringar och lån även betala räkningar/överföra pengar och godkänna e-fakturor.

Applikationen innehåller en qr-läsare som kan läsa streckkoder på räkningar med telefonens kamera. I applikationen finns även information om räntor, kurser och index.

Danske Bank

Danske Bank erbjuder tre applikationer: Mobiilipankki, Mobilepay och Weshare. I Danske Banks mobilbank kan man förutom att se en översikt över sina konton även betala räkningar/överföra pengar och ge sälj- eller köporder.

I mobilbanken finns även en valutaräknare och listor på kurser och en kursvarningsfunktion.

POP Banken

POP Banken erbjuder en nätbanksapplikation med namnet Mobiilipankki.

I applikationen kan man se saldo på konton, transaktioner, information om kort, lån och betala räkningar/överföra pengar.

Dessutom finns en qr-läsare som kan läsa streckkoder på räkningar med telefonens kamera.

Ålandsbanken

Ålandsbanken erbjuder en nätbanksapplikation med namnet Ålandsbanken.

I applikationen kan man förutom att se sina konton, transaktioner, information om kort och lån även betala räkningar/överföra pengar och godkänna e-fakturor.

S-Banken

S-Banken erbjuder en nätbanksapplikation med namnet S-mobiili. I mobilbanken kan man både se sina konton och kreditsaldo och betala räkningar/överföra pengar.

Dessutom finns en qr-läsare som kan läsa streckkoder på räkningar med telefonens kamera.

På S-mobiili kan man även se hur ens placeringar utvecklats och överföra S-gruppens bonus till direkt till fonder.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning