Trädgårdsförbund: Finländska bönder borde få odla cannabis

Bild: Mostphotos

Finländska bönder borde ha rätt att odla cannabis för medicinskt bruk. Det tycker Handelsträdgårdsförbundet.

Odling av cannabis avsedd för medicinskt bruk är tillåtet i flera europeiska länder, och exempelvis Grekland kommer att släppa plantan fri för odling, skriver MTV. I Tyskland har redan ett tiotal bönder rätten att odla medicinsk cannabis, och i Danmark tror man hårt på plantans frammarsch. I Kanada och Australien är intresset också stort.

Handelsträdgårdsförbundets ordförande Jyrki Jalkanen säger till MTV att odling av cannabis i medicinskt syfte redan är tillåtet i sju EU-länder.

– Om det går hos andra borde det vara tillåtet också hos oss, vi har ju redan en av värdens bäst utvecklade förutsättningar för att odla året om, säger Jalkanen.

Finlands lagstiftning godkänner i nuläget inte odling av cannabis.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46