Trädgården och trösten – vissheten om att något lever och växer i min vård

Ända fram till 1960-talet var trädgårdsarbete en del av de psykiatriska sjukhusens behandlingsformer. I sin nyupptagna form har trädgårdsterapin framför allt lyckats hjälpa personer med utmattningssyndrom.

Gräset glittrar efter nattens slagregn. Vätan förstärker den söta aromen av förruttnelse. Den övergivna trädgården är tung, doftande, dräktig. Fallfrukten spricker under trycket av våra gummistövlar,...