Tove som anarkist och feminist – "Himlen! Vad är det och hur kommer man därifrån?"

Nya infallsvinklar på Tove Jansson presenterades på världens första Tove-festival.

De två nordiska barnboksgiganterna Tove Jansson och Astrid Lindgren umgicks inte men de brevväxlade med varandra. När Tove Jansson hade fått erbjudandet att illustrera Tolkiens Bilbo tvekade hon inför...