Touko Aalto skyltar med feminismen och flirtar med svenskan

Touko Aalto stakade ut en försiktig, försonlig och delvis otydlig linje under sin första hela dag som ordförande De gröna. Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Touko Aalto lovar att lära sig tala bättre svenska och gör allt för att betona partiets feministstämpel. Till kärnkraften och Nato säger De grönas pinfärske ordförande som väntat nej.

TAMMERFORS En vink om brobyggande gentemot regeringspartierna, snarare än en rivig start som oppositionsledare – ungefär så kan man tolka den nyvalde ordföranden Touko Aaltos linjetal på De grönas partidag.

Aalto talar om hur företag resonerar när de överväger var de ska investera, och nämner behovet av samhällsstabilitet, kompetent arbetskraft och en marknad som förutsättningar. Han säger att det här kräver en långsiktighet också i politiken.

– Det ligger inte i ett enda partis intresse och inte heller i samhällets intresse om varje valperiod ägnas åt att omintetgöra tidigare regeringars beslut, säger han.

Samtidigt säger han att välfärdssamhället måste se till att ingen trillar av, att ett samhälles värderingar mäts enligt hur det tar hand om sina svagaste, och att det behövs skyddsnät och uppmärksamhet på de mest utsatta. Därmed profilerar han sig ganska nära den politiska mitten, med potential att nå ut både till höger och vänster.

Självfallet tar han också upp frågor som skiljer De gröna från konkurrenterna. Här talar han om "miljöskulden" som han benämner problemet med att vi lever över våra tillgångar med konsekvenser för naturens mångfald.

– Den här skuldsättningen har vi inte råd med, säger han, och säger att frågan är lika viktig som statsskulden.

Aaltos svar på utmaningen är bioekonomi, ett av statsminister Juha Sipiläs (C) favoritord, men den gröna versionen betonar hållbarhet mer än tillväxt.

– Skogen är inte bara kubikmetrar, den är också en källa till välbefinnande, biologisk mångfald och framtidsmöjligheter. Också regeringen måste se skogen för alla träd.

Putsar feministstämpeln

Att Touko Aalto betecknar sig som feminist inför partidagspubliken är direkt nödvändigt mot bakgrunden att det fanns många som var besvikna på att Emma Kari förlorade ordförandekampen. Hennes anhängare hade inte minst könsaspekten och hennes engagemang i människorättsfrågor i åtanke. Det var antagligen främst Emma Karis anhängare Touko Aalto talade till när han sade:

– För mig som feminist är det viktigt att mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet beaktas i allt vi gör. De här är hörnstenar i vår politik, som vi måste synliggöra på alla politikområden. Vi måste försvara allas integritet och rätt till att vara sig själv oberoende av vilket av alla kön man tillhör.

När HBL frågar Aalto hur han vill nå ut till Emma Kari-falangen i fortsättningen lovar han att lyssna till dem.

– Vi hade sex utmärkta kandidater men bara en linje. Jag hoppas att vi tillsammans med Emma och hennes anhängare kan driva en politik som de uppskattar.

De finlandssvenska gröna hoppas att Aalto ska profilera sig inom tvåspråkigheten. Han säger att han under den här valperioden har oroat sig för hur svenskans och de svenskspråkigas ställning har beaktats.

– Jag tycker det har gått bakåt, se nu bara på frågan om Vasa centralsjukhus.

Aalto säger att språkundervisningen i skolan kunde inledas tidigare och eleverna kunde läsa fler språk. Han lovar att De gröna ska försvara svenskans ställning.

Hur ser du på att skolsvenskan är obligatorisk i hela landet?

– Vi har ju en grundlag och krav på tjänstemannasvenskan. Det blir rätt problematiskt om alla inte har samma karriärchanser för att de har råkat välja bort svenskan. Vi kan diskutera möjligheten till lokala försök (att välja bort den), men jag betonar grundlagens skrivningar om officiella språk och behovet av att folk ska få service på sitt modersmål.

Talar du svenska själv?

– Min svenska är lite svag. Jag förstår mycket men det är ganska svårt för mig att prata svenska, säger han på en alldeles hygglig svenska, och upprepar sitt löfte om att ta en intensivkurs för att bli bättre.

Nej till Nato och kärnkraft

De grönas presidentkandidat Pekka Haavisto tar avstånd från ett Natomedlemskap och Touko Aalto är inne på samma linje.

– Jag stöder det inte.

Under inga omständigheter?

– Inte under nuvarande omständigheter, för ett medlemskap skulle inte öka samhällstryggheten. Däremot kan vi diskutera hur vi ska intensifiera det europeiska och det nordiska försvarssamarbetet.

Lite mot oddsen dök några kärnkraftspositiva inlägg upp på den allmänpolitiska debatten – kanske som en följd av att partiet breddat sitt väljarstöd. När man appellerar till fler breddas åsiktsfältet.

Är du, Touko Aalto, beredd att göra kärnkraften till en knäckfråga om ni får förhandla om en regeringsposition om två år?

– Jag har inte stött en utbyggnad av kärnkraft, men inte heller tanken på att snabbt köra ner alla reaktorer. Beslut om eventuella knäckfrågor tas av partidelegationen och riksdagsgruppen, inte av ordföranden.

Partiordförande: Touko Aalto (riksdagsledamot, Jyväskylä).

Vice ordförande: Maria Ohisalo (stadsfullmäktigeledamot, Helsingfors), Hanna Halmeenpää (riksdagsledamot, Kalajoki) och Veli Liikanen (stadsfullmäktigeledamot, S:t Michel).

Partidelegationens ordförande: Kaisa Hernberg (stadsfullmäktigeledamot, Helsingfors).

Partisekreterare: Lasse Miettinen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning