Torvinen: "Ett problem att försäkringsbolagen driver folk till arbetslöshetspenning"

Partisekreterare Matti Torvinen (Blå) var en av dem som representerade regeringspartierna inför demonstranterna. Bild: Niklas Tallqvist

Att aktiveringsmodellen också kan drabba långtidssjuka har varit ett ämne för kritik. De långtidssjuka som inte beviljats rehabiliteringsstöd kan drabbas av att dagpenningen sjunker om de inte jobbat.

HBL skrev om dilemmat för långtidssjuka för ett par veckor sedan, då Martin, som har en reumasjukdom, berättade om sin situation: Läkarintyget säger att han är sjuk, men så länge försäkringsbolaget inte beviljat tillfällig arbetsoförmögenhetspension (rehabiliteringsstöd) kan han drabbas av aktiveringsmodellen och få sin dagpenning nedskuren.

Bland annat Reumaförbundet har också kritiserat modellen, och påpekat att en del människor som i systemet ser ut att vara arbetssökande i själva verket är långtidssjuka vars sjukdagpenning löpt ut. Undantaget är man enbart om man har en ansökan hos försäkringsbolaget, men får man avslag är man tillbaka i ruta ett.

Partisekreterare Matti Torvinen (Blå) medger att det finns problem i det faktum att en del långtidssjuka kan drabbar av aktiveringsmodellens sanktioner – men han säger att det är försäkringsbolagen som är problemet.

Torvinen uppträdde i samband med demonstrationerna på Senatstorget, och försvarade regeringens aktiveringsmodell.

Han säger att de långtidssjuka är något som diskuterats inom regeringen.

- De som av hälsomässiga eller sociala skäl inte kan arbeta borde inte vara i systemet, och det borde finnas sätt att plocka ut dem, säger Torvinen.

Han pekar på försäkringsbolagen, som är den instans som beviljar rehabiliteringsstöd eller pension på grund av arbetsoförmögenhet.

- Ja, som tidigare arbetsrättsjurist är jag besviken på försäkringsbolagen. De har blivit mer aggressiva mot arbetstagare, hela tiden är det konflikter i domstolarna där försäkringsbolagen har ett stort inflytande i rättstvister, anser Torvinen.

– Försäkringsläkarna tjänar pengar på att sätta folk i arbetslöshetsregistret, säger Torvinen som anser att det behövs mer reglering i lagstiftningen.

– Det här är något vi behöver ingripa i, det är ett samhälleligt problem som åtminstone jag är beredd att åtgärda.

Överläkaren och docenten i neurologi Olli Tenovuo har tidigare i en skrivelse i Turun Sanomat påpekat att aktiveringsmodellen sammanfaller med trenden att det blivit allt svårare att få rehabiliteringsstöd.

– Under de senaste åren har det skett en aldrig förr skådad skärpning i hur sjukdagpenning och rehabiliteringsstöd beviljas, skriver Tenovuo.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning