Torvens energianvändning borde inte halveras på grund av att klimatpolitikerna hoppat i galen tunna

Om hälften av bränntorven skulle ersättas med brännflis kan vi räkna med ökning av brännflisbehovet i Finland med en fjärdedel.

Torv skördas på endast 0,7 procent av Finlands torvareal. Därmed är naturtorvens totala tillväxthastighet av samma storleksordning som skörden. Till yttermera visso planteras ofta skog på tömda produktionsmossar, vilka omvandlas till ytterst produktiva koldioxidsänkor.

I Sveriges elcertifikatsystem klassificerades torven korrekt som förnybart biobränsle, men inte i Finland där torven likställs med fossila bränslen, vilket är en bisarr klimatpolitisk villfarelse kryddad med citygrön ödemarksromantik. Då största delen av torvmarken är och förblir odikat naturskyddsområde, är skördande av torv på en försvinnande liten utdikad areal koldioxidneutralt och absolut inget hot mot naturens mångfald.

Torv är ett värdefullt material för växtodling, djurhushållning och energi. Finlands hållbart utnyttjbara torvreserv kan i storlek jämföras med Norges fossila oljereserv.

Men regeringen har beslutat att halvera produktionen av energitorv under de närmaste tio åren och utsläppshandeln har försnabbat utfasandet av energitorven med ödesdigra följder.

Som ersättning för torvens värmeproduktion föreslås värmepumpar. Torvförbränning producerar även elektricitet samtidigt med värmen, och halvering av bränntorven orsakar därför ett bortfall på 350 MW elektrisk mottryckseffekt. Då fjärrvärmen ersätts med värmepumpar krävs ytterligare 250 MW effekt för att driva kompressorerna under kallt och ofta vindstilla väder. Halvering av bränntorven förvärrar då Finlands kroniska nationella underskott på elektriska effekt med 600 MW, eller med hälften av Fennovoimas planerade effekt.

Om hälften av bränntorven däremot skulle ersättas med brännflis kan vi räkna med ökning av brännflisbehovet i Finland med en fjärdedel. Då en så stor ökning samtidigt underminerar skogens kolsänka elimineras torvreduktionens hypotetiska klimatnytta. Samtidigt sker en kapitalförstörelse på flera hundra miljoner euro då hälften av torvmaskinerna blir oanvända och kraftpannorna måste omkonstrueras.

Det är osannolikt att skogen ekologiskt hållbart kan pressas på de flismängder som krävs, så antingen importeras brännflis och energitorv från Ryssland, eller så vinner den tidigare nämnda värmepumplinjen med katastrofalt och ekonomiskt ohållbart ökat importbehov av extra elektrisk toppeffekt från Sverige och Ryssland.

Torvens energianvändning borde inte halveras på grund av att klimatpolitikerna hoppat i galen tunna, den borde i stället ökas.

Jarl Ahlbeck, teknologie doktor, docent i miljövårdsteknik, Åbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning