Torvalds: Vi måste minska plasten i våra hav men orimligt att kräva för mycket av småbåtar

Bild: HBL-Arkiv

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) säger att det kommer att finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050 om vi inte gör någonting nu.

EU-kommissionen föreslår åtgärder för att minska på plastprodukters negativa inverkan på miljön, skriver Nils Torvalds (SFP/ALDE) i ett pressmeddelande. Torvalds är positivt inställd till förslaget, men anser att man inte kan ställa samma krav på småskaligt fiske. Enligt Torvalds har småbåtar inte samma förutsättningar eller infrastruktur för att hantera plastavfall som stora hamnar.

– Jag tror också att yrkesfiskarna själva absolut kan och ska vara en del av lösningen och jag tycker att initiativ där fiskare hjälper till att rensa haven från plast är bra, men vi kan inte lägga hela det här ansvaret på dem, säger Torvalds i pressmeddelandet.

Europaparlamentet kommer under våren att behandla förslaget och inleder sedan förhandlingar med medlemsstaternas regeringar i ministerrådet i hopp om att färdigställa lagen innan Europaparlamentsvalet i maj 2019.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46