Torvalds förnekar skrämseltaktik

I Nagu träffade Torvalds väljare. Alla gillade inte hans Natoutspel och beskyllde honom för skrämseltaktik. Bild: Leif Weckström

SFP:s presidentkandidat Nils Torvalds nisch är att han är den enda kandidaten som propagerar för att Finland ska ansluta sig till Nato. Trots marginella gallupsiffror hoppas Torvalds supportrar innerligt att Natokortet ska ge utdelning på målrakan.

I legendariska skärgårdsrestaurangen L'Escales festvåning i magasinsbyggnaden vid hamnen i Nagu börjar det samlas folk. En trappa ner i tamburen står SFP:s presidentvalskandidat Nils Torvalds avbildad i naturlig storlek i kartong och avslöjar vad för slags tillställning som är att vänta. Riktiga Torvalds finns också på plats och försöker övertyga Naguborna varför just de ska ge sin röst åt honom. Här i Åbolands skärgård har Torvalds hemmaplansfördel. Han har börjat dagen i sitt fritidshus i Tunhamn i Hitis, 30 sjömil sydost om var vi nu befinner oss, och inleder med att berätta hur han blev bekant med livet i skärgården då han som ung pojke kom som sommargäst till Tunhamn och kommenderades att delta i höarbetet och hjälpte till, inte med att mjölka kor eftersom han inte var så bra på det, men nog med att dra mjölkseparatorn vilket han hade bättre handlag för. Mest stolt är han dock över att ha rott nät för Tunhamns dåvarande husbonde, kaphornaren Smertz Andersson som sommargästerna Torvalds var inhysta hos.

Vill stoppa mobbningen

SFP:s Nagubördiga vice ordförande Sandra Bergqvist leder debatten på krogen och undrar vad som fick honom att ställa upp i presidentvalet.

– En sak som är besvärlig i dagens Finland är den obehagliga, överdrivna och växande nationalism som riktar sig mot alla som är annorlunda: mot oss finlandssvenskar, mot samer och mot alla som ser annorlunda ut. Vi har fått en samhällspolitisk kultur som tillåter mobbning och den viktigaste uppgiften för vilken som helst president är att ändra på det, säger Torvalds.

Seppo Vatanen, till höger, samtalar med Nils Torvalds på Åbo torg. Vatanen gillar att det finns en presidentkandidat som talar klarspråk om Ryssland . Själv kör han inte längre bil, utan elcykel, eftersom han inte vill köpa bensin "och den vägen stödja Putin finansiellt", som han formulerar det. Bild: Leif Weckström

Torvalds föreläser för ÅA-studenter vid ett lunchseminarium i Åbo. Bild: Leif Weckström

Ett exempel på det här fick han smaka på tidigare samma morgon då han föreläste för statsvetare vid Åbo universitet. Här fick Torvalds mothugg av två unga män som helt uppenbart hade kommit till platsen för att något i Torvalds person eller budskap provocerade dem. Då Torvalds under föreläsningen ifrågasatte den politiska nationalistiska utvecklingen i Polen avbröts han av att den ena mannen högljutt protesterade mot att Torvalds inte höll med honom om att fosterländskhet och (osund) nationalism är synonyma begrepp.

"Du ägnar dig åt skrämseltaktik"

Torvalds eget parti SFP har sedan ett och ett halvt år tillbaka partibeslut på att Finland bör bli medlem i Nato och han fick stor uppmärksamhet då han som den enda presidentkandidaten i höstas gick ut med att Finland i brådskande ordning bör gå med i försvarsalliansen. Men här på restaurangen i Nagu som främst verkar vara fylld av lokala SFP:are är det inte alla som håller med honom om att Finland ska ansluta sig till Atlantpakten. Pargasfullmäktigeledamoten Mikael Holmström kritiserar sin partikamrat.

– Varför tror du att Ryssland vill komma åt Finland? Jag tycker att du ägnar dig åt skrämseltaktik, kritiserar Holmström och Torvalds tvingas försvara sin ståndpunkt.

– Jag har aldrig sagt att Ryssland vill åt Finland eller ens de baltiska staterna som har en betydande andel ryska invånare. Men vi har en oberäknelig granne och det måste vi beakta.

Holmström håller inte med och säger att han tror att det finns en risk för att det sker farliga misstag om Finland skulle gå med i Nato och Ryssland som en följd av det skulle placera mer krigsmateriel på andra sidan gränsen.

Inte heller här får han medhåll av Torvalds.

– Vi kan inte acceptera att vår utrikespolitik ska dikteras av en rysk strävan att bygga upp en fiendebild. Då definieras vår säkerhet av ryska intressen och det är farligt.

– Min slutsats är att vi ska säga åt Ryssland: Ju mer buffliga ni är och ju mer ni bestraffar dem som motsätter sig er regim, desto större orsak har vi att säga att vi inte vill ha er här och att ni inte har något att säga till om i vårt land. Därför säger jag att det inte finns någon annan lösning än att Finland ansluter sig till Nato.

Men invändningen på valtillställningen hör ändå till ovanligheterna. Bland dem som ger respons har flertalet andra hälsningar, som tidigare under dagen då Torvalds vid lunchtid besöker Åbo torg med sitt kampanjteam.

Elcykel vapen mot Putin

Seppo Vatanen är en av dem som applåderar att det finns en kandidat som klart bekänner färg om Nato och passar på att växla några ord med Torvalds på salutorget. Vatanen har bestämda åsikter om Finlands östra grannland och demonstrerar elcykeln som han har kommit till torget med.

– Jag slutade köra bil då det gick upp för mig att de pengar jag köpte bensin för till stora delar hamnade i Putins ficka. Och inte nog med det. Efter att Rosatom gick in i Fennovoima som ska bygga sitt kärnkraftverk i Hanhikivi, lät jag installera solpaneler hemma på taket för att slippa subventionera rysk energiproduktion, förklarar han.

Vatanen kallar Torvalds för "en klok äldre herre" och lägger fram ett ytterligare bevis på sin kandidats vishet: nämligen att han har producerat en fiffig son: Linus Torvalds.

Några timmar senare har Torvalds förflyttat sig till ytterskärgården, till Skärgårdshavets skola, som ligger 80 kilometer och två förbindelsefärjor från Åbo centrum. Här har han bytt sin käcka friluftsmundering som han bar tidigare under dagen på Åbo universitet till mörk kostym, vit skjorta och sidenslips. Skärgårdshavets skola har samlats för att fira 100 år av självständighet och presidentkandidat Torvalds får axla rollen som ställföreträdande president – åtminstone är det han som håller festtalet. Festen inleds högtidligt med att eleverna som kommer från Houtskär och Korpo samlas uppklädda till tänderna på skolgården och hissar flaggan och skålar i läskedryck. Efter det här stämmer alla in i Vårt land varefter folk bänkar sig inne i skolans vackra festsal som är pyntad med granrisgirlander, blåvita flaggor och vimplar.

– Bästa Korpobor, bästa Houtskärsbor. I skärgården är det bäst att vara noga med ortnamnen. Det är inte alla dagar man har möjlighet att tala på en fest som är tillägnad Finlands 100-åriga självständighet, inleder Torvalds.

Vid Skärgårdshavets skola i Korpo är Torvalds festtalare då skolan firar 100 år av självständighet. "Vi som bor i skärgården måste gå i bräschen för den tekniska utvecklingen om vi ska klara oss i framtiden", löd Torvalds budskap till festpubliken. Bild: Leif Weckström

Torvalds passar också här på att lyfta upp sin barndoms somrar ute på Tunhamn, "ett samhälle som på den tiden rörde sig med en hastighet av fem knop". Och han berättar än en gång om Smertz Andersson, husbonden på Tunhamn som blev timmerman på de stora segelfartygen som gick över oceanerna och hörde till de sjömän som inte drack upp sin lön i varje hamn och därför kunde lösa in sitt hemman.

– Smertz Andersson kunde se vilka utmaningar som framtiden skulle föra med sig. Jag minns hur jag funderade över vad det var för en märklig väderkvarn som tronade uppe på krönet på holmen och det visade sig att han hade byggt en väderkvarn med vilken han laddade båtens batterier. Han var långt före sin tid i fråga om teknisk förmåga och det måste i synnerhet vi som befinner oss här ute i skärgården vara för att klara oss i framtiden.

Hård marxist

Torvalds ungdomsförflutna som radikal kommunist tycks inte vara ett oöverskådligt hinder, åtminstone inte för de väljare som kommer fram och talar med honom under dagen. För att skingra eventuella frågetecken tar han ställvis upp saken på eget initiativ, som till exempel under förmiddagen vid universitetet.

Här erkänner han genast i början av sitt anförande att han i ungdomen var "en hård marxist" och hör till dem som har läst alla tre delarna av Marx Kapitalet. Och inte nog med det; han har också läst Marx tredelade Teorier om mervärdet på originalspråket tyska.

Den politiska omvändelsen från att ha varit övertygad kommunist till att bli den liberala tvivlare han är i dag skedde successivt från och med slutet av 1970-talet berättar han för studenterna i Åbo. Torvalds säger att han läste sig fri från marxismen, främst genom att förkovra sig i historia. I den här vevan kom han underfund med vikten av att det finns ett medborgarsamhälle, något som varken existerade då han studerade i kommunistpartiets skola i Moskva på 70-talet eller när han senare som Yles utsända på 90-talet följde med samhällsutvecklingen i Ryssland.

– Att bli kvitt korruptionen i Ryssland kommer att vara mycket svårt och hänger ihop med avsaknaden av ett medborgarsamhälle. I vårt östra grannland har människorna aldrig haft en möjlighet kunna slå sig ihop med likasinnade i syfte att försvara sina rättigheter.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning