Torvalds ser framåt

Jag hoppas att den säkerhetspolitiska debatten inte klingar av efter presidentvalet, när den skulle behövas mera än någonsin.

Vem har i denna presidentvalskampanj tillfört något nytt – det är den retoriska fråga jag vill ställa. Vem har pekat på att vi behöver följa med den säkerhetspolitiska debatten i Sverige? De senaste dagarnas rapporter från den stora försvarskonferensen i svenska Sälen och Aftonbladets nyaste opinionsmätning visar att opinionen kring Nato vänder i Sverige. Nils Torvalds, som är en insiktsfull debattör med ansvar för framtiden, har just därför lyft upp säkerhetspolitiken i presidentvalskampanjen.

Sauli Niinistös, Pekka Haavistos och Matti Vanhanens analyser av vad ett eventuellt svenskt Natomedlemskap skulle innebära för Finland övertygar inte. De blir svaret skyldiga.

Torvalds däremot har varnat för att det är för sent att stiga tidigt upp och sätta i gång att debattera ett Natomedlemskap i det läge då Sverige redan bestämt. Därmed gör Torvalds Finland en tjänst genom att lyfta fram smärtpunkterna. Det hjälper inte att sticka huvudet i sanden. Samtidigt hoppas jag att den säkerhetspolitiska debatten inte klingar av efter presidentvalet, när den skulle behövas mera än någonsin.

Den säkerhetspolitiska debatten, men också rapporter från Bryssel, visar att Nils Torvalds kan hävda sig och arbeta fram politiska kompromisser som både gynnar Finland och EU. Med viss kännedom om arbetet i Bryssel kan jag intyga att det ligger oerhört mycket arbete och en mycket god strategisk blick bakom de framgångar han har rönt i Europaparlamentet. Torvalds har visat att han har den erfarenhet, bildning, människokännedom och de språkkunskaper som behövs för att driva Finlands sak.

Men kanske viktigast av allt för oss väljare är vilken människosyn vår kandidat har. En person som utan tvekan ställer upp för mänskliga rättigheter och som vill se till att rättigheter förverkligas i praktiken. En person som verkar för ett Finland rikt på kultur och med en stark tvåspråkighet. Det att Torvalds är kandidat i valet har säkert lett till att andra kandidater bemödat sig mera om att tala svenska och stöda det tvåspråkiga Finland.

Nu gäller det för var och en av oss att visa att dessa värden är våra; och att stöda Torvalds i handling.

Astrid Thors vice häradshövding, Helsingfors

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning