Torvalds-rapporten ska fördjupa EU:s bankunion – kan bli Europaparlamentets linje

Nils Torvalds (SFP/ALDE) säger att situationen i Italien visar att EU:s bankunion inte är färdig.

Europaparlamentets utskott för ekonomi- och valutafrågor har godkänt den så kallade Torvalds-rapporten som går vidare till behandling i Europaparlamentet, skriver SFP i ett pressmeddelande.

– Bankunionen är ännu inte färdigbyggd och det finns fortfarande betydande risker i systemet, se bara på den besvärliga situationen i Italien där misstroendet för det finansiella systemet leder till skyhöga räntor, säger Nils Torvalds (SFP/ALDE) i pressmeddelandet.

Torvalds-rapporten lägger upp riktlinjer för EU:s arbete kring bankunionen.

– Det finns tydliga ideologiska skiljelinjer kring bankunionens framtid. Mina kollegor till höger prioriterar riskminskning medan de till vänster föredrar riskdelning som metod för att uppnå finansiell stabilitet. Jag är därför glad över att ha kunnat bygga en kompromiss som har fått brett stöd i utskottet.

Utskottet godkände rapporten 35 röster mot 5. Torvalds-rapporten blir hela Europaparlamentets position om den godkänns av plenum.

Torvalds-rapportens viktigaste punkter

Välkomnar de framgångar och bankunionen har uppnått hittills.

Konstaterar att ett av syftena med bankunionen är att bevara en mångfald av olika, hållbara affärsmodeller i banksektorn eftersom konkurrens och valmöjligheter det gynnar konsumenterna.

Understryker vikten av transparens för de olika tillsyns- och resolutionsmyndigheterna.

Konstaterar att de senaste avslöjandena om penningtvätt i EU:s banksektor är djupt problematiska och att en gemensam EU-strategi är nödvändig för att tackla dessa problem.

Understryker att statspapper inte kan ses som en riskfri tillgång för banker.

Påminner ECB om behovet att förbättra könsbalansen i deras ledande organ.

Gläds över att mängden nödlidande lån i EU:s banker har minskat men uttrycker samtidigt oro över att det fortfarande finns många av dessa kvar i systemet, speciellt i vissa länder.

Begär att den Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) ska reformeras för att kunna erbjuda effektivt stöd vid en kris men påminner samtidigt under att det måste ske på grundval av strikta villkor som garanterar ett ansvarsfullt agerande.

Noterar arbetet med kring en europeisk insättningsgaranti (EDIS), understryker vikten av att fortsätta det arbetet och konstaterar att det finns fördelar både med riskdelning och ökad riskminskning.

Källa: SFP

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning