Torvalds nöjd över resultatet i omröstningen om förnybarhetsdirektivet

Som EU-parlamentariker har Nils Torvalds (SFP) jobbat hårt för att Finland ska kunna utnyttja sina skogar trots EU:s ambitiösa klimatmål. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

EU-parlamentet röstade om detaljerna i förnybarhetsdirektivet (RED 2) på onsdagen. Omröstningen bådar gott för biobränsleindustrin i Finland.

Förnybarhetsdirektivet (RED 2) är en uppdatering av det befintliga direktivet för förnybar energi. Direktivet gäller bland annat förnybarhetsmålen, transportmålen för biobränsle, avancerade biobränslen samt hållbarhetskriterierna för biomassan.

Under hösten har speciellt diskussionerna kring skogens roll i att uppnå klimatmålen varit intensiva. Finland och de övriga nordiska länderna anser att det är viktigt med ambitiösa hållbarhetskriterier, men efterlyser vissa undantag för hållbart skogsbruk.

– Jag och mina nordiska kollegor har jobbat hårt för att de rikt beskogade ländernas speciella krav ska beaktas, något som i dag till min glädje har fått gehör säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP, ALDE) efter omröstningen.

EU-parlamentet röstade för ett transportmål på 12 procent förnybart inom transportsektorn, för en utfasning av palmoljan till 2021 samt för ett förnybarhetsmål på 35 procent inom EU fram till år 2030.

Efter omröstningen fortsätter trepartsförhandlingarna mellan rådet, parlamentet och kommissionen.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning