Torvalds leder ALDE-gruppens arbete mot skatteflykt

Nils Torvalds.Bild: Cata Portin

Nils Torvalds (SFP) valdes på torsdagen till den liberala ALDE-gruppens koordinator för Europaparlamentets utskott för ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt.

– Vi har reella strukturella problem då vi inte klarar av att förhindra den här typen av juridiskt och moraliskt tveksam verksamhet, säger Torvalds.

ALDE:s övriga ordinarie ledamöter i utskottet är Petr Ježek från Tjeckien, Wolf Klinz från Tyskland och Louis Michel från Belgien. Enligt EU-kommissionens uträkningar så sker det årligen skatteflykt och skattefusk till ett värde av cirka 1 biljon euro.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00