Torvalds leder ALDE-gruppens arbete mot skatteflykt

Nils Torvalds. Bild: Cata Portin

Nils Torvalds (SFP) valdes på torsdagen till den liberala ALDE-gruppens koordinator för Europaparlamentets utskott för ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt.

– Vi har reella strukturella problem då vi inte klarar av att förhindra den här typen av juridiskt och moraliskt tveksam verksamhet, säger Torvalds.

ALDE:s övriga ordinarie ledamöter i utskottet är Petr Ježek från Tjeckien, Wolf Klinz från Tyskland och Louis Michel från Belgien. Enligt EU-kommissionens uträkningar så sker det årligen skatteflykt och skattefusk till ett värde av cirka 1 biljon euro.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03