Torvalds leder ALDE-gruppens arbete mot skatteflykt

Nils Torvalds. Bild: Cata Portin

Nils Torvalds (SFP) valdes på torsdagen till den liberala ALDE-gruppens koordinator för Europaparlamentets utskott för ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt.

– Vi har reella strukturella problem då vi inte klarar av att förhindra den här typen av juridiskt och moraliskt tveksam verksamhet, säger Torvalds.

ALDE:s övriga ordinarie ledamöter i utskottet är Petr Ježek från Tjeckien, Wolf Klinz från Tyskland och Louis Michel från Belgien. Enligt EU-kommissionens uträkningar så sker det årligen skatteflykt och skattefusk till ett värde av cirka 1 biljon euro.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46