Torvalds: Finland har gott rykte i Ungern – därför angrep Orbán

Europaparlamentariker Nils Torvalds säger att Orbáns uttalanden handlar om ett behov av att måla upp fiender. Bild: Kristoffer Åberg

Europaparlamentariker kommenterade EU:s dagskondition under stadsfestivalen Punkten, arrangerad av Yle.

Europaparlamentariker Ville Niinistö (Gröna) betecknar det som "fräck propaganda" hur Ungerns premiärminister Viktor Orbán beskrev Finland i ett tal under veckoslutet. Också den regeringskontrollerade sajten Origo skrev för ett par veckor sedan en artikel om att Finland inte skulle ha en fungerande rättstat.

Som tidigare medlem i grundlagsutskottet irriterar sig Niinistö bland annat på att Orbán låtit förstå att Finland, i stället för en författningsdomstol, skulle ha ett organ som består av politiker. Grundlagsutskottet i riksdagen är inte jämförbar med en författningsdomstol, utan en del av riksdagens lagstiftningsprocess som granskar lagar i förväg. De andra nordiska länderna har heller inte författningsdomstolar.

– Så mycket har jag hört författningsexperter i utskottet, att det anses som en bra sak att Finland granskar grundlagsenligheten redan då lagarna stiftas. Rättsstaten är också ett tillstånd, där det råder spelregler. Orbán tricksar nu med orden då han pekar på Finland, och det lönar sig inte att bry sig om det, utan framhålla att om EU inte har fungerande spelregler så fungerar inte heller marknaden, säger Ville Niinistö.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán. Bild: Geoffroy Van Der Hasselt/Lehtikuva-AFP

Finländska Europaparlamentariker fick frågan om Orbáns utspel under en paneldebatt på stadsfestivalen Punkten på Medborgartorget, arrangerad av Yle.

Nils Torvalds (SFP/RE) säger att det inte är något nytt fenomen.

– Kampanjer mot person har förts mot bland andra Guy Verhofstadt (som tidigare var Alde-gruppens ledare i parlamentet) och George Soros. Det handlar om ett behov av att måla upp fiender. Men varför nu Finland – jo, Finland har ett gott rykte och är känt i Ungern, och Finlands åsikter kan potentiellt få mycket vikt. Därför tyckte man att det var nödvändigt att snabbt gå till motattack. Det lönar sig inte att ta det personligt, säger Torvalds.

Den största orsaken till att Finland utmålas i dålig dager är att Finland prioriterar rättsstatsfrågan. I samband med budgetramen har kommissionen föreslagit nya verktyg, som att kunna dra in EU-stöd om man bryter mot rättsstatsprincipen.

Läs också: "Hyssjande tjänar hans syften"

Henna Virkkunen (Saml/EPP) påpekar att parlamentet gett grönt ljus i vintras.

– Nu är det medlemsländernas tur. Frågan gick inte framåt då Rumänien var ordförandeland, och därför lyfter Finland upp det som sig bör. Rättsstatsprinciperna och verktygen är ju inte riktade mot Ungern utan ska gälla alla.

Europaparlamentariker Henna Virkkunen. Bild: Mikko Stig/Lehtikuva

Torvalds gissar att sanktionsmekanismen är en fråga som tar längre tid än Finlands EU-ordförandeskap.

– När Tyskland är ordförande förs det i mål, jag tror inte det blir klart under Finlands period.

Finland är ordförandeland i rådet, det vill säga det organ där medlemsländernas regeringar möts, mellan första juli och sista december 2019. Ordförandelandet ska fungera för att driva förhandlingar framåt. Elsi Katainen (C/RE) och Henna Virkkunen säger att Finlands program för ordförandeskapet är ambitiöst men kanske innehåller alltför mycket.

– Man hinner inte med allt under sex månader. Själv skulle jag gärna ha sett att man lyft fram en prioritet som man satsar mest på, helst kunnande och utbildning. Det skulle man modigare ha kunnat föra fram som topprioritering.

Elsi Katainen håller med om att förväntningarna är väldigt uppskruvade, och hade gärna sett bioekonomi och cirkulär ekonomi som huvudfokus.

Ville Niinistö säger att det är viktigt att Finland lyft upp klimatet i sitt program, eftersom det finns förväntningar på att kunna lyfta fram det i september på FN-klimatmötet i New York.

Rättelse 2.8: Alde-gruppen i Europaparlamentet heter numera Renew Europe. Verhofstadt var tidigare gruppledare för Alde.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning