Torvalds – besserwisser på gott och ont

Nils Torvalds har läst alla tre delar av Kapitalet och också Marx tredelade Teorier om mervärdet på originalspråket tyska. Senare "läste han sig fri" från marxismen genom att förkovra sig i historia.Bild: Leif Weckström

Nils Torvalds intellektuella framtoning är samtidigt hans största styrka och svaghet. Personlighetsdraget gör att vissa upplever honom som fascinerande och spännande medan han i andras ögon snarast framstår som arrogant.