Torvalds – besserwisser på gott och ont

Marx-kännare. Nils Torvalds har läst alla tre delar av Kapitalet och också Marx tredelade Teorier om mervärdet på originalspråket tyska. Senare "läste han sig fri" från marxismen genom att förkovra sig i historia. Bild: Leif Weckström

Nils Torvalds intellektuella framtoning är samtidigt hans största styrka och svaghet. Personlighetsdraget gör att vissa upplever honom som fascinerande och spännande medan han i andras ögon snarast framstår som arrogant.

SFP:s presidentkandidat Nils Torvalds är väl medveten om att han är en karismatisk person som väcker känslor.

– Som ung man hade jag ett rätt häftigt temperament och brände ganska många proppar. Men med åren har jag lärt mig att behärska mig och hur viktigt det är att lyssna. Är man lyhörd blir livet mycket lättare.

Torvalds är inte ensam om den uppfattningen. Också personer som känner honom sedan decennier tillbaka vittnar om samma sak: "Det har blivit folk av honom. I unga år kunde han vara en riktigt jobbig människa, men han har utvecklats med åren."

Torvalds ungdomsår som radikal kommunist finns väldokumenterade och har väckt diskussion i HBL:s insändarspalter där vissa har ifrågasatt hans presidentvalskandidatur i och med hans politiska förflutna som radikal kommunist. Bland de värsta dokumenterade händelserna från ungdomsåren är då han medverkade i en diskussion om revolutioner i tredje världen. Torvalds fick frågan om det skulle bli avrättningar också i Finland i händelse av en revolution och svarade jakande.

– Det var en teoretisk diskussion som inte hade med samtiden att göra, men inte var det klokt av mig, försvarade sig Torvalds senast i våras i HBL då han kommenterade händelsen.

Spelar i kulisserna

Nils Torvalds har alltid varit intresserad av makt och inflytande, både som ungdomsradikal och senare på äldre dagar.

– Han ville påverka och han gillade att mygla med de andra myglarna, vittnar en person som följde hans engagemang inom minoritetskommunisterna på nära håll.

Liknande vittnesmål kommer från andra som har jobbat tillsammans med Torvalds efter att han 2006 anslöt sig till SFP: "Han har en god politisk näsa och älskar att intrigera, det vill säga att göra politik på gott och ont."

Torvalds beskrivs också som en politiker som vid behov kan gå rätt hårt fram för att nå sina mål.

– Jag minns en konfliktsituation för inte alltför länge sedan. Nicke tog till rätt hårda metoder för att få som han ville. Kanske handlar det om färdigheter som han utvecklade under sina år i Moskva, funderar en partikollega som känner Torvalds sedan länge tillbaka.

En av Torvalds styrkor som samtidigt är en brist hänger ihop med att han upplevs som intellektuellt överlägsen.

– Nicke vet mer än många andra och han är en beläst och kunnig person. Men det här gör också att han lätt framstår som arrogant. Vore jag hans politiska mentor skulle jag försöka tona ner de här dragen eftersom han riskerar framstå som en överlägsen besserwisser.

Efter att Torvalds anslöt sig till SFP var han engagerad i att skapa en socialliberal falang på vänsterkanten i partiet. Men de senaste årens arbete i Bryssel, till exempel i skarvfrågan och för att driva skogsindustrins intressen i klimatfrågan, har gjort att vissa vänstersinnade SFP:are har börjat dra öronen åt sig. Sista droppen för en del var Torvalds Natobesked.

– Jag har tidigare alltid backat upp honom men då han tog ställning för Nato blev jag helt chockad, som en aktiv SFP:are formulerar det.

Kvinnokarl

Både kvinnor och män som känner Torvalds säger att han är något av en kvinnokarl.

– Han är helt enkelt en intressant och spännande person: En fascinerande människa som kan tänka själv, lyder ett omdöme av en kvinna.

En annan person jämför i det här avseendet Nils Torvalds med Jan-Magnus Jansson och Jörn Donner:

– Han är den sorten som kvinnor tenderar att fatta tycke för: Det vill säga intelligenta män med makt. Utseendet spelar inte så stor roll.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning