Torkan till trots räcker vattnet till

Grundvattnet räcker till trots att torkan håller i sig. Den här bilden är från Täby i Sverige i början av juli. Bild: Lehtikuva/AFP/TT/Christine Olsson

Trots att sommaren varit het och torr är grundvattennivåerna tills vidare inte exceptionellt låga i Finland. – Det hör till det naturliga kretsloppet att grundvattennivåerna sjunker på sommaren, så det är klart att torkan påverkat, säger hydrogeolog Mirjam Orvomaa på Finlands miljöcentral.

Vintern var snörik, snön smalt långsamt, våren var sval och växtperioden började sent. Allt det har bidragit till att grundvattennivåerna inte är lägre än vad de är normalt. Nivåerna har ändå sjunkit då det inte regnat under sommaren.

– I södra och mellersta Finland och längs kusten har vattennivåerna delvis sjunkit med 5–40 centimeter i mindre grundvattenformationer. I större formationer syns torkans inverkan först senare, men där är nivåerna nu i medeltal 5–15 centimeter under det normala, säger Orvomaa.

Grundvattennivåerna var enligt Orvomaa som lägst under åren 2002-2003 och särskilt i landets västra delar närmar vi oss nu dessa nivåer.

Den som har en egen brunn har kanske fått uppleva att brunnen sinat på grund av torkan. Orvomaa säger att en lösning är att borra djupare brunnar.

I Sverige led många områden i fjol av vattenbrist på grund av mycket låga grundvattennivåer. Orvomaa säger att motsvarande vattenbrist inte hotat Finland, eftersom man i de större städerna huvudsakligen använder ytvatten eller artificiellt grundvatten, det vill säga vatten man filtrerat genom lager av sand och grus.

De extrema väderhändelser som klimatförändringen orsakar kan dock i framtiden orsaka vattenbrist.

– Men vi kan också få mycket regn och snö. Det man kan göra är att gräva brunnarna djupare och fundera ut andra sätt att ha tillgång till vatten, men i stort sett har vi det ganska bra här, säger Orvomaa.

Större förbrukning under sommaren

Laboratoriechef Tuula Laakso på Helsingforsregionens miljötjänster säger att vattenförbrukningen stiger på sommaren.

– Den här sommaren har vattenförbrukningen varit något större än under normala somrar. Det är omöjligt att säga hur stor förbrukningen är då antagligen en stor del av invånarna är på semester någon annanstans. De som är kvar i staden använder mer vatten än normalt: de vattnar trädgårdslandet och duschar kanske mer på grund av att det finns alger, säger Laakso.

Enligt henne hotar ingen vattenbrist.

– Grundregeln är att man inte ska slösa vatten. Vi har ändå kapacitet att rena större mängder vatten än vad vi gör nu, säger Laakso.

Mirjam Orvomaa säger att var och en kan påverka tillgången till grundvattnet. Om man inte tar långa duschar, låter vattnet rinna då man borstar tänderna eller vattnar gräsmattan i onödan räcker vattnet längre.

Man behöver ändå inte snåla med vattnet när man kommer hem efter semestern.

– Om man varit borta hemifrån i 1–2 veckor lönar det sig att låta vattnet rinna i tio minuter så att det svalnar. Då vattnet har stått stilla i ledningarna kan vattnet lukta illa och vara grumligt, säger Laakso.

Dessutom ökar risken för legionellabakterier då vattnet står stilla och blir varmt i ledningarna.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03