Torkan höjer priset på inhemskt kött

Ensilageskörden förväntas bli 50-60 procent mindre än vanligt i år. Bristen på inhemskt djurfoder höjer kostnaderna för köttproduktionen. Foto: Kristina Back/SPT Bild: SPT/Kristina Back

Enligt köttbolaget HK Scan har sommarens torka förorsakat en brist på inhemskt djurfoder, vilket höjer kostnaderna för landets köttproduktion.

– Läget är mycket allvarligt och vi gör vårt yttersta på HK Scan för att stödja producenterna i deras svåra situation. Vi hoppas att alla andra aktörer i branschen gör detsamma, säger marknadsdirektör Kati Rajala på HK Scan i ett pressmeddelande.

Enligt HK Scans bedömning blir årets spannmålsskörd 35-60 procent mindre än normalt medan ensilageskörden förväntas bli 50-60 procent mindre än tidigare. Det här tvingar många köttproducenter att ty sig till importerat foder, vilket höjer kostnaderna för köttproduktionen.

– Regeringens stödpaket på 90 miljoner euro är ett steg i rätt riktning men det räcker inte. Alla aktörer i hela matkedjan måste ta fram lösningar för att avhjälpa situationen, säger Rajala.

HK Scans egna stödåtgärder inbegriper bland annat en nygrundad foder- och logistikbörs som syftar till att effektivera frakten och försäljningen av foder. HK Scan har också satsat på import av foder för att trygga behovet inom det finska jordbruket.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning