Torka får brunnar att sina - och vattenkvaliteten blir sämre

När marken hunnit bli torr sjunker inte heller regnet ner lika lätt. Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

Det heta och torra vädret har fått grundvattenreserverna att sina. De som äger schaktbrunnar kan få problem.

Finlands miljöcentral råder alla att fundera på vattenförsörjningen om brunnen sinar.

I Södra och Östra Finland har det nämligen varit så regnfattigt att motsvarande torka upplevs bara en gång på 10-13 år.

– Nederbörden under de senaste veckorna har förbättrat vattensituationen, men inte tillräckligt mycket för att fixa vattenunderskottet som uppstått. För tillfället täcker regnvattnet underskottet i markfuktighet. I landets södra och mellersta delar har markfuktigheten ökat med regnen, men det finns fortfarande vattenfattiga områden. Dessutom sjunker grundvattenytorna fortfarande, säger planeringsingenjör Lauri Ahopelto från Finlands miljöcentral i ett pressmeddelande.

Grundvattenytorna har under sommaren sjunkit lägre än vanligt i stora delar av landet.

Enligt Meteorologiska institutets veckoprognos kommer det att regna mindre än vanligt i landets norra delar under den första hälften av augusti och i största delen av landet under den andra hälften av augusti.

Om augusti och september är mycket regnfattiga kan tillräckligheten av grundvatten bli en utmaning, skriver miljöcentralen.

Torka syns först i grundvattenförekomsten och i grunda schaktbrunnar.

Dessutom kan brunnsvattnets kvalitet försämras, särskilt i dem som ligger nära stranden, då det kan strömma in vatten från annat håll än vanligt. Miljöcentralens råd är att testa vattnet med låg tröskel. Alla skadliga ämnen syns eller smakar inte i vattnet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning