Toppolitiker stoppade grundandet av nytt trafikbolag

Enligt Trafikverket HST är Tammerfors en av städerna som kunde ha nytta av spårvägskunnandet i Helsingfors. Bilden är från Tammerforsstadsdelen Kaleva. Bild: Martti Kainulainen

På måndag kväll skrinlade Helsingforspolitikerna planerna på ett konsultbolag som ägs av staden. Bolaget skulle sälja Trafikverket HST:s kunnande.

Trafikverket HST har utrett möjligheterna att grunda ett kommunägt bolag vars spetskunnande skulle finnas inom trafik. En bakomliggande tanke var att Helsingfors stadstrafiktjänster Ab skulle hjälpa Tammerfors att bygga ut spårvägsnätet: Stadens eget konsultbolag, som det heter i beslutsunderlaget som stadsstyrelsen diskuterade på måndagen.

Detta säger toppolitikerna nej till. Det blir inget nytt trafikbolag som ägs av staden.

Enligt stadsstyrelsens mötesprotokoll ville Samlingspartiets Wille Rydman och Pia Pakarinen helt och hållet förkasta förslaget medan Vänsterförbundets Paavo Arhinmäki och Veronika Honkasalo föreslog att det först begärs ett utlåtande av Trafikverket HST:s direktion, som består av förtroendevalda, samt Trafikverket HST:s personal.

En klar majoritet, 11 av stadsstyrelsens 15 medlemmar, förkastade idén på ett nytt bolag.

I Finland pågår en diskussion om kommunalt ägda bolag och insynen i dem.

Debatten handlar också om tjänstinnehavares möjligen dubbla roller. Kan man exempelvis samtidigt vara tjänsteman vid staden och verkställande direktör i ett aktiebolag som ägs av staden?

Helsingfors stad anlitar ofta utomstående konsulter i trafikprojekt. Spårjokern, Kronbroarna och utbyggnaden av spårvägsnätet är exempel på stora upphandlingar.

I Helsingfors och Esbo har utbyggnaden av metrobanan framskridit knaggligt. Bland annat så pågår det i Helsingfors tingsrätt en tvist om den förarlösa metron.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning