Toppmöte för unga hållbarhetsintresserade ordnas årligen i Mariehamn – i år är det annorlunda

Stinne Friis Vognæs sitter i styrkommittén för Regeneration 2030 och ansvarar för den finländska mötesplatsen i Helsingfors. Bild: Stinne Friis Vognæs

Regeneration 2030 är en rörelse för unga som är engagerade i FN:s hållbarhetsmål. Årligen i augusti brukar medlemmarna träffas i Mariehamn. Men i år ställer coronan till det.

FN:s hållbarhetsmål är det centrala temat för ungdomsrörelsen Regeneration 2030. Rörelsen riktar sig till unga hållbarhetsintresserade i Norden och Baltikum. Vanligtvis håller rörelsen sitt årliga möt...