Toppkandidater förvränger EU-valet

Givetvis är det helt legitimt att försöka demokratisera unionen genom att politisera kommissionen.

De europeiska partierna kommer inför Europaparlamentsvalet nästa år att igen uppställa kandidater för posten som EU-kommissionens ordförande efter Jean-Claude Juncker, som inte står till förfogande för en ny femårsperiod. Åtminstone de moderatkonservativas parti EPP, socialisternas (socialdemokraternas) parti PES och de liberalas ALDE har meddelat att de ställer upp så kallade Spitzenkandidaten, den tyska term som blivit vedertagen också på andra språk.

Enligt Lissabonfördraget skall kommissionens ordförande väljas av EU-parlamentet på förslag av Europeiska rådet, det vill säga medlemsländernas regerings- och statschefer "med hänsyn till" resultatet i EU-valet. Det har av systemets förespråkare tolkats så att toppkandidaten för det största partiet i parlamentet bör väljas till kommissionsordförande. I februari uttalade parlamentet att det kommer att acceptera bara en person som varit toppkandidat i EU-valet 2019. Man kan fråga sig med vilken fullmakt parlamentet uttalar sig för det parlament som väljs först i maj nästa år.

Toppkandidater utsågs första gången inför 2014 års val och det motiverades med att det ökar demokratin då medborgarna ges en möjlighet att påverka vem som blir EU-kommissionens ordförande. Det skulle också höja valdeltagandet. Den nedåtgående trenden i valdeltagandet fortsatte dock.

Fem partier uppställde då toppkandidater, men hur många i Finland röstade på Samlingspartiet eller Kristdemokraterna för att Juncker var EPP:s kandidat eller på SDP för att Martin Schulz var PES' kandidat?

Det europeiska socialistpartiets (PES) bulgariske ordförande Sergej Stanisjev förklarade nyligen att PES kommer att ordna ett demokratiskt och transparent primärval om partiets toppkandidat. Samma löfte gavs för fem år sedan, men Schulz var den enda kandidaten och medlemmarna blev inte tillfrågade. De enda som ordnade primärval var de europeiska gröna.

Systemets förespråkare talar om att få bort valet av kommissionsordförande från kulisserna (back room). I stället flyttas valet nu från rådets till EPP:s kulisser, då EPP med största sannolikhet åter blir störst. Dess toppkandidat utses i Helsingfors den 7-8 november.

Jyrki Katainen, som nu är en av kommissionens vice ordförande, har nämnts som en möjlig kandidat för EPP. Samlingspartiet skulle använda det som ett av sina starkaste argument: rösta på Samlingspartiet för att bidra till att Finland får posten som kommissionsordförande. Det förvränger valkonstellationen, på samma sätt som försöken att göra vårt riksdagsval till ett statsministerval eller kommunalvalet i Helsingfors till ett borgmästarval.

I det nuvarande systemet är kommissionen framför allt grundfördragens väktare, inte ett politiskt organ. Givetvis är det helt legitimt att försöka demokratisera unionen genom att politisera kommissionen. Men det borde ske först om det efter en bred diskussion vinner stöd bland medborgarna, inte så att EU-parlamentet fungerar som påtryckningsorganisation och steg för steg framtvingar ändringar.

Bjarne Nitovuori fri publicist och tidigare politisk journalist vid HBL

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning