Tonen hårdnar mellan EU och Storbritannien

Bild: Lehtikuva/Justin Tallis

EU har slagit fast sin linje i brexitförhandlingarna. Samtidigt skärps tonen mellan parterna.

Det tog toppmötet fyra minuter att slå fast EU:s mandat i förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur unionen.

EU ville visa upp största möjliga enighet och beslutsamhet, det fanns inget att diskutera och inget att ändra i riktlinjerna.

Enigheten understryks i dokumentet. EU slår fast att det inte blir några separata förhandlingar mellan Storbritannien och enskilda medlemsstater.

EU:s principiella inställning formuleras också rakt och entydigt. Ett land som inte är EU-medlem kan inte ha samma rättigheter och förmåner som en medlem.

I och med att Storbritannien valde att lämna EU så att landet helt bryter banden till det gemensamma regelverket har landet placerat sig utom räckhåll för den inre marknaden.

De handelsavtal som småningom förhandlas fram i stället kommer att betyda att Storbritannien har en sämre ställning än tidigare på en marknad som står för hälften av den brittiska utrikeshandeln.

När britterna lämnar EU betyder det osäkerhet för miljontals EU-medborgare i Storbritannien och britter i EU.

Medborgare som har haft rättigheter som EU-medlemskapet har gett dem kommer nu att förlora dem.

Storbritanniens åsikt är att EU-medborgare ska behandlas på samma sätt som andra icke-britter efter utträdet. Men EU kan ha svårt att acceptera att det krävs fem års vistelse i Storbritannien för att en utlänning ska kunna anhålla om permanent uppehållstillstånd.

Britterna vill förhandla om utträdet jämsides med förhandlingar om de nya relationerna.

EU har många gånger sagt nej till parallella förhandlingar, och upprepar nejet i förhandlingsdirektivet. Innan man börjar förhandla om de framtida relationerna måste parterna ha nått tillräckliga framsteg i brexitförhandlingarna.

Och enligt direktivet är det EU som bestämmer när det här målet är uppnått.

Andan i förhandlingsdirektivet är att Storbritannien inte kan diktera villkoren för sitt utträde, EU tänker ha sista ordet i den processen.

De ekonomiska konsekvenserna av utträdet hör till det som blir svårast att lösa. EU anser att Storbritannien genom tidigare överenskommelser har åtaganden som landet är skyldigt att uppfylla, det talas om upp till 60 miljarder euro.

Storbritannien anser att landet inte behöver betala något alls.

För EU gäller det att göra sluträkningen så hög som möjligt eftersom utträdet i alla händelser betyder att de kvarvarande länderna måste vara beredda att finansiera en större del än tidigare av EU:s budget, ifall den hålls på nuvarande nivå.

Tonfallet har blivit märkbart hårdare.

Premiärminister Theresa May har sagt att de andra EU-länderna "sluter sig samman för att motarbeta oss".

Tysklands förbundskansler Angela Merkel sade inför förbundsdagen att en del britter verkar ha en felaktig uppfattning om landets relationer med EU efter utträdet.

Merkel uttalade sig efter en middag som Theresa May bjöd EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker på i London före EU-toppmötet. Flera medier rapporterar att middagen avåts i en frostig stämning. May vädjade till Juncker att göra brexit till en framgång, Juncker replikerade att brexit inte kan bli någon framgång.

Theresa Mays ställning kompliceras dessutom av att The Times rapporterar att det nu är första gången sedan folkomröstningen som de som tycker att brexit var ett felbeslut är fler än de som stöder utträdet.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning