Tonala flirtar och rytmisk lössläppthet i väldisponerat panorama över Magnus Lindberg

Vissa av Magnus Lindbergs verk är symfonier till allt utom namnet. Så exempelvis Aura, som spelades in av RSO i samband med Lindberg-festivalen 2019. Bild: Niklas Tallqvist/HBL-arkiv

RSO:s Magnus Lindberg-skiva ger några välkomna nyinspelningar av klassiska verk från tonsättarens produktion på 1990-talet.

Magnus Lindbergs Aura – in memoriam Witold Lutosławski (1994), till allt utom namnet första symfonin, kunde sägas sammanfatta de dittillsvarande strävandena, samtidigt som stycket öppnar p...