Tomtansökan för moské har lämnats in

Kanske hit. Tanken är att moskén och allaktivitetscentret byggs på området mellan Hanaholmens kraftverk och Sörnäs strandväg.Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Föreningarna Finlands muslimförbund och Finlands muslimska kvinnor samt kultur- och religionsforumet Fokus har lämnat in en ansökan om tomtreservation för bygge av moské och allaktivitetscentrum på Hanaholmen i Helsingfors.