Tomtansökan för moské har lämnats in

Kanske hit. Tanken är att moskén och allaktivitetscentret byggs på området mellan Hanaholmens kraftverk och Sörnäs strandväg.Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Föreningarna Finlands muslimförbund och Finlands muslimska kvinnor samt kultur- och religionsforumet Fokus har lämnat in en ansökan om tomtreservation för bygge av moské och allaktivitetscentrum på Hanaholmen i Helsingfors.

Tanken är att moskén och allaktivitetscentret byggs på området mellan Hanaholmens kraftverk och Sörnäs strandväg. Enligt ansökan vill organisationerna bygga ett komplex på högst 20 000 kvadrat som erbjuder stadens muslimska befolkning och stadens andra invånare mångsidiga tjänster. Själva moskén skulle uppta cirka 2 700 kvadrat.

Helsingfors stads fastighetskontor har hand om beredningen av ärendet och ett beslutsförslag väntas i september–oktober. Det är stadsstyrelsen som fattar beslutet om tomtreservationen och om projektet framskrider bestämmer stadsfullmäktige om den planändring som bygget kräver. 

Redan i vår ska en rad ministerier och andra instanser uttala sig om projektet.

”Sälj din gamla bostad före du köper ny!”

Fastighetsförmedlingen Kotijoukkue är på alla sätt nyare, fräschare och mer dynamiskt men gamla goda råd och sunt förnuft är fortfarande en av grundstenarna i bobytarbranschen. Än gäller den gamla devisen att sälja sin gamla bostad förrän man köper ny. Ingen vill bli i fällan mellan två bostäder. 1.11.2018 - 09.42