Tomtansökan för moské har lämnats in

Tanken är att moskén och allaktivitetscentret byggs på området mellan Hanaholmens kraftverk och Sörnäs strandväg. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Föreningarna Finlands muslimförbund och Finlands muslimska kvinnor samt kultur- och religionsforumet Fokus har lämnat in en ansökan om tomtreservation för bygge av moské och allaktivitetscentrum på Hanaholmen i Helsingfors.

Tanken är att moskén och allaktivitetscentret byggs på området mellan Hanaholmens kraftverk och Sörnäs strandväg. Enligt ansökan vill organisationerna bygga ett komplex på högst 20 000 kvadrat som erbjuder stadens muslimska befolkning och stadens andra invånare mångsidiga tjänster. Själva moskén skulle uppta cirka 2 700 kvadrat.

Helsingfors stads fastighetskontor har hand om beredningen av ärendet och ett beslutsförslag väntas i september–oktober. Det är stadsstyrelsen som fattar beslutet om tomtreservationen och om projektet framskrider bestämmer stadsfullmäktige om den planändring som bygget kräver. 

Redan i vår ska en rad ministerier och andra instanser uttala sig om projektet.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02