Tog stimulanspaketet Samlingspartiet på sängen?

Samlingspartiet framstår i dag som ett skakigt parti, som väl ensidigt skjutit in sig på att lönarbetare, arbetslösa och invandrare inte skall slippa för enkelt undan i vår gemensamma kamp för ökad konkurrenskraft för ”våra” företag

Har de populistiska utspelen inom Samlingspartiet ökat? Dörrarna står öppna för ett samarbete med vårt etablerade högerpopulistiska parti. Och under de senaste dagarna har vi dessutom fått se ett skådespel som tyder på att partiet inte bara beter sig som ett populistiskt parti, utan kanske också är det.

Liksom andra populister bryr sig partiet inte om konsekvenserna av vad det säger. Har lockelsen att säga det som är musik i populistens öra tagit överhanden? Det verkar uppenbart att man är färdig att driva lättsinniga idéer även med risk för att EU hamnar i baklås. Det är svårt att hitta ett reformtänkande bakom sådan äventyrspolitik. Det är många som vill veta vad Samlingspartiet skall göra sen när EU är i baklås. Vet partiet det själv?

Kairos – det momentum där allt händer, tillfället där strukturerna faller sönder och det nya (och bättre) skapas. Är kairos Samlingspartiets nya slagord? Det tror jag inte.

Det som har hänt, tror jag, är att stimulanspaketet tagit partiet på sängen. Är det så att partiet inte haft tid och resurser att göra ansvarsfulla konsekvensanalyser för strategier som stod till buds?

I dag är det viktigt att vi stöder partier som är mera på det klara med vilka följderna är av sitt agerande på det politiska fältet. Samlingspartiet framstår i dag som ett skakigt parti, som väl ensidigt skjutit in sig på att lönarbetare, arbetslösa och invandrare inte skall slippa för enkelt undan i vår gemensamma kamp för ökad konkurrenskraft för "våra" företag. Det finns andra viktiga frågor.

I dag brådskar det att få veta om Samlingspartiet har en EU-politik och i så fall på vilket sätt den skulle kunna tänkas vara ansvarsfull.

Henrik Stenius, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning