Tobaksrökning minskade med en femtedel på ett årtionde - "Den positiva trenden bland unga fortsätter"

Bild: Lehtikuva/Anni Reenpää

Tobaksrökning och konsumtion av tobak minskar fortfarande bland unga. Det framgår av uppgifter som FNB fått av Social- och hälsovårdsministeriet och dagligvaruhandelskedjorna.

Det är tills vidare oklart om Finland kommer att nå sitt mål att vara fullständigt rökfritt till 2030.

– Den positiva trenden bland ungdomarna har fortsatt, det vet vi med säkerhet. Undersökningen om hälsovanor bland unga som gjordes i början av året visar att tobaksrökning har minskat. Det verkar som att en rökfri generation växer upp, säger konsultativa tjänstemannen Meri Paavola, som ansvarar för tobakslagen vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Finland kan deklarera sig rökfri om färre än fem procent av befolkningen använder tobaksprodukter dagligen.

Bland vuxna är trenden likadan. Enligt undersökningar som Institutet för hälsa och välfärd THL gjort röker ungefär 15 procent av den vuxna befolkningen. Enligt uppgifter som Paavola fått av Finansministeriet har konsumtionen av tobaksprodukter minskat med en femtedel på ett årtionde.

Tobakslagen skärptes för ett år sedan. Paavola uppskattar att den nya lagen tillsammans med skattehöjningen har minskat rökningen.

Tobaksaskarna fick varningstexter och -bilder, som täcker minst 65 procent av fram- och baksidan av asken.

Cigaretterna får inte längre innehålla tillsatsämnen eller aromer. Försäljningen av mentolcigaretter förbjuds 2020 efter en övergångsperiod.

Samma regler tillämpas på e-cigaretter som på de övriga tobaksprodukterna.

Husbolag får under vissa premisser förbjuda rökning på balkongen.

Om barn under 15 befinner sig i en bil är det förbjudet att röka i den.

Dessutom höjde en del kommuner övervakningsavgiften på tobaksförsäljningen. Enligt tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har antalet platser där tobak säljs har minskat från 10 000 till 8 500 som ett resultat. 

Värdet minskar inte

Den minskande rökningen märks även i en del butiker. Medan färre tobaksprodukter säljs för varje år märks detta inte i skatteintäkterna då tobaksskatten regelbundet skärps.

– Situationen är tudelad: mätt i värde säljs mera tobak hela tiden på grund av skattehöjningarna men mätt i volym minskar försäljningen ständigt. I år har trenden fortsatt som förut, alltså minskar volymen, säger direktören Aki Erkkilä som ansvarar för Keskos köp och försäljning av industriella produkter.

Enligt SOK:s sortimentschef Venla Kuoppamäki har försäljningsvolymerna varit rätt stadiga.

– Förändringarna i tobakslagen har inte haft en minskande effekt på försäljningen av tobak i år, säger Kuoppamäki.

Minskad import från Ryssland

Även om priset på tobaksprodukter har stigit verkar det som att cigarettsmugglingen inte har ökat märkbart. Enligt den nya tobakslagen måste man vistas utomlands i minst ett dygn för att få importera cigaretter från ett EES-land. Från Ryssland, som inte är ett EES-land, får man importera högst en cigarettlimpa.

– Vi har fått uppgifter från Tullen och detaljhandeln att försäljningen har ökat vid den östra gränsen. I stället för att importera cigaretter från Ryssland köper man cigaretter på den finska sidan men förhoppningsvis har en del också slutat röka, säger Paavola. 

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning