Tjugo personer flydde per minut

På flykt. Syrier flyr den IS-kontrollerade staden al-Raqqa i början av juni.Bild: ZEIN AL-RIFAI

Världen slog återigen ett dystert rekord i fjol, då fler människor än någonsin tidigare befann sig på flykt undan krig, våld och förföljelse. Enligt FN:s flyktingorganisation UNHCR finns det nu 65,6 miljoner människor i världen som tvingats lämna sina hem.