Tjugo personer flydde per minut

På flykt. Syrier flyr den IS-kontrollerade staden al-Raqqa i början av juni. Bild: ZEIN AL-RIFAI

Världen slog återigen ett dystert rekord i fjol, då fler människor än någonsin tidigare befann sig på flykt undan krig, våld och förföljelse. Enligt FN:s flyktingorganisation UNHCR finns det nu 65,6 miljoner människor i världen som tvingats lämna sina hem.

Över tio miljoner människor tvingades lämna sina hem i fjol, rapporterar UNHCR, som publicerade sin årliga rapport på måndagen. Slår man ut antalet flyende på hela året blir det tjugo människor per minut. Eller 1 200 på en timme, eller närmare 30 000 på ett dygn. Eller: en på 113 människor i världen har tvingats fly sitt hem.

– Hur man än räknar är detta en oacceptabel siffra. Vi måste göra mer för dessa människor. När världen är fylld av konflikter är det beslutsamhet och mod som krävs, inte rädsla, kommenterar FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi i ett pressmeddelande från UNHCR.

Fakta

De flesta flyr inom eget land

10,3 miljoner människor tvingades på flykt under 2016. Av dem flydde 6,9 miljoner inom det egna landets gränser.

51 procent av alla på flykt är barn. 75 000 asylansökningar lämnades in av barn som reste ensamma eller tappat bort sin familj under flyktvägen.

55 procent av på flykt kommer från Syrien, Afghanistan och Sydsudan.

Turkiet är det land som tagit emot flest flyktingar, nästan 3 miljoner. Därnäst kommer Pakistan, Libanon, Iran, Uganda och Etiopien.

Det största antalet flyktingar i relation till folkmängden finns i Libanon, där en av sex personer är flykting.

I slutet av 2016 fanns det 2,8 miljoner asylsökande i världen.

Drygt hälften av dem som befinner sig på flykt är barn, och största delen, ungefär två tredjedelar, är på flykt inom sitt eget land. Flest internflyktingar fanns det i fjol i Syrien, Irak och Colombia, och av det totala antalet människor på flykt i världen finns hela 84 procent i låg- och medelinkomstländer.

Det är fortfarande Syrien som toppar den dystra statistiken, med totalt tolv miljoner människor som tvingats fly inom landet eller utomlands. Om man bortser från den långvariga palestinska flyktingsituationen är det afghanerna som utgör den näst största gruppen, med 4,7 miljoner på flykt. Därefter kommer irakierna med 4,2 miljoner och som ny och snabbt växande grupp sydsudaneserna, med 3,3 miljoner människor på flykt i slutet av 2016.

Ungefär två miljoner människor sökte asyl i fjol i hela världen. Av dem sökte 5 651 asyl i Finland. Ett fyrtiotal länder tog emot ungefär 190 000 kvotflyktingar. Av dem tog Finland emot 750.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03