Tjänstemän och gymnasister flyttar till Otnäs

Två gymnasier och 700 av Esbo stads tjänstemän ska verka i huset på Datavägen 6 i Otnäs. Bild: HBL/Arkiv/Niklas Tallqvist

Esbo stad hyr utrymme för två finskspråkiga gymnasier och stadens tjänstemän vid Datavägen 6 i Otnäs. Till huset flyttar också en stor del av stadens administration i väntan på att det nya förvaltningshuset i Esbo centrum ska bli färdigt.

Utrymmet på Datavägen omfattar 26 000 kvadratmeter. För ett år sedan fanns planer på att också inhysa Mattlidens gymnasium i huset, men de planerna skrinlades efter omfattande protester. I huset på Datavägen 6 ska Pohjois-Tapiolan lukio och Olarin lukio verka med ett elevantal på drygt 800. Hyreskontraktet för gymnasierna är på 20 år och för kontorslokalerna på 10 år. Innan gymnasierna inleder verksamheten i huset flyttar 700 av Esbo stads tjänstemän från Esbo centrum till Otnäs. Den första flytten sker redan i november. Till Datavägen flyttar tjänstemän från stadsplaneringen, utrymmescentralen och administrationen för social- och hälsovården. Hyran för utrymmen för på Datavägen uppgår till 6,7 miljoner euro årligen. Esbo stadsfullmäktige behandlar frågan på mötet på måndag.

Esbo stad beslöt i januari att bygga ett nytt hus för stadens förvaltning i Esbo centrum. Platsen för det nya huset är där var Ämbetshus 2 nu är beläget. Det gamla stadshuset ska rivas och på platsen byggs bostäder.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03