Tjänstemän och gymnasister flyttar till Otnäs

Två gymnasier och 700 av Esbo stads tjänstemän ska verka i huset på Datavägen 6 i Otnäs.Bild: HBL/Arkiv/Niklas Tallqvist

Esbo stad hyr utrymme för två finskspråkiga gymnasier och stadens tjänstemän vid Datavägen 6 i Otnäs. Till huset flyttar också en stor del av stadens administration i väntan på att det nya förvaltningshuset i Esbo centrum ska bli färdigt.

Utrymmet på Datavägen omfattar 26 000 kvadratmeter. För ett år sedan fanns planer på att också inhysa Mattlidens gymnasium i huset, men de planerna skrinlades efter omfattande protester. I huset på Datavägen 6 ska Pohjois-Tapiolan lukio och Olarin lukio verka med ett elevantal på drygt 800. Hyreskontraktet för gymnasierna är på 20 år och för kontorslokalerna på 10 år. Innan gymnasierna inleder verksamheten i huset flyttar 700 av Esbo stads tjänstemän från Esbo centrum till Otnäs. Den första flytten sker redan i november. Till Datavägen flyttar tjänstemän från stadsplaneringen, utrymmescentralen och administrationen för social- och hälsovården. Hyran för utrymmen för på Datavägen uppgår till 6,7 miljoner euro årligen. Esbo stadsfullmäktige behandlar frågan på mötet på måndag.

Esbo stad beslöt i januari att bygga ett nytt hus för stadens förvaltning i Esbo centrum. Platsen för det nya huset är där var Ämbetshus 2 nu är beläget. Det gamla stadshuset ska rivas och på platsen byggs bostäder.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33