Titta, så här skrivs ny historia!

Bild: Hildonen

Den här hösten har visat att det går att göra revolution via sociala medier och det är kvinnorna som visar vägen.

"Aldrig har det varit en bättre tid än nu att födas som kvinna." Med den meningen inleder den brittiska historieforskaren Amanda Foreman sin välgjorda tv-serie Kvinnornas uppgång (kan ses på Yle Arenan). Ett nog så provokativt uttalande, kan tyckas, i dessa #metoo- och #dammenbrister-tider när vittnesmål av tusentusentusentals kvinnor väller ut i kaskader och får oss att kippa efter andan av överraskning, sorg och helig vrede.

Men ingen borde vara förvånad över kraften i syndafloden.

Fortfarande förfogar hälften av världens befolkning – kvinnorna – endast över en femtedel av den politiska makten. Fortfarande har ingen kvinna tagit sig in på listan över de tio rikaste personerna genom tiderna. Fortfarande begränsas kvinnors yttrandefrihet, rörelsefrihet och sexualitet i många samhällen via lagstiftning, sociala koder eller religiösa påbud. Fortfarande frodas unkna attityder under ytan, bästabroder-nätverk i det dolda och ett utbrett traditionellt tänk om könsroller. Fortfarande tycks många tro att verkligheten i hem, skola och arbetsliv ser lika ut för oss, oberoende av kön.

Det är inget under att det kokar på Facebook, för ja, 2017 leds revolutionen via sociala medier och den leds av kvinnor världen över.

Revolution uppstår när rådande maktstrukturer eller stereotypier utmanas, när fördomar förintas, beroendeförhållanden och tystnadspakter bryts och människor tar makten över sitt liv.

Blickar vi tillbaka ser vi att kvinnans strävan efter frigörelse ingalunda har varit en spikrak väg mot förbättring utan en vindlande och avbruten linje, kantad av förtryck och umbäranden men också seghet, solidaritet och kreativitet.

Nu talar allt fler om en social och ekonomisk revolution med kvinnan i centrum. Att uppropet mot sexuella trakasserier leds av kvinnor, via sociala medier och utan blodutgjutelse är en innovativ och social revolution i sig, som antagligen kommer att påverka historieskrivningen för all framtid.

För medan historien hittills främst har skrivits av män, om män och för män, kommer alla de grupper och aktivistskaror och medborgarinitiativ som nu drivs via sociala nätverk att ge kvinnorna en bärande röst att beskriva sin verklighet och forma sin framtid på helt nya sätt. Aldrig någonsin har det funnits lika bra förutsättningar att maskinera en massivt utbredd, svårtystad och snabbt framskridande global aktion som nu. Så ja, kanske Amanda Foreman i den meningen har rätt.

Och när HBL skriver serien om Finlands viktigaste personer och händelser över de följande hundra åren, hoppas jag att berättelserna ska rymma färre krig och färre manliga hjältar och betydligt fler kvinnor och konstruktiva framsteg av olika slag. Och att våra barnbarn då får läsa om den omvälvande hösten 2017 – året då tusentals kvinnor startade en världsomspännande revolution som kom att bli en vändpunkt i vår strävan att män och kvinnor behandlas rättvist, respektfullt och på lika villkor.

Om Finland ska bli ett framgångsrikt land – och världen en bättre plats – måste det skapas förutsättningar för alla att lyckas och inte bara för den ena halvan.

Susanna Ilmoni Chefredaktör för HBL

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning