Titta in hos slottsfolket i sommar – Svartå slott exponerar sina tidigare boende i en unik utställning

I sommarens utställning på Svartå slott presenteras sex av släkten Linders huvudpersoner. Maria Linder testar under visningen i slottet grevinnan Marie Linders solfjäder. Bild: Lina Enlund

Grevinnan Marie Linder rökte cigarr, drack och talade olämpligheter med ryska kejsaren. Hjalmar Linder försvarade rödgardisterna. Ernst Linder var kompis med Mannerheim och Magnus Linder räddade slottet från förfall.

Släkten Linder kan minsann räkna in personligheter i sin krets.

I sommar exponerar Svartå slott sina tidigare boende i en unik utställning, som ger en inblick i hur samhällets politiska och ekonomiska elit levde, bodde och tänkte. När Finland blev Finland.

I den här serien presenterar vi en rad platser, händelser och fenomen som vi vill tipsa läsarna om.

Svartå slott har med besked gått en ny vår till mötes. Slottet är populärare än någonsin. Sedan en dryg månad har besökare kunnat besöka den nya utbyggda restaurangen som erbjuder en paviljong som famnar både sjön och parken.

Utställningen i själva slottet är vältajmad. Släkten Linder har haft sina fingrar med i Finlands öden på många sätt och utställningen "Släkten Linder – samhällsbyggare och kulturbärare i Finland" utgör därför en del av jubileumsåret.

Med andra ord kan man i sommar mätta både magen och själen i Svartå.

– Här har vajat både svenska, ryska och finska flaggan, berättar Kerstin Ilander, guiden som kommit att förkroppsliga Svartå slotts historia.

Bild: Lina Enlund

Hon och Maria Linder, dotter till Magnus Linder som gav slottet och trädgården dess nuvarande glans, visar oss runt i huset.

Sex av släktens huvudpersoner presenterar sig i varsitt rum. Constantin Linder (1836–1908) är den första att öppna sitt rum för oss.

– Han har anklagats för att vara oreserverat ryssvänlig och Bobrikoffs högra hand, säger Ilander med en fnysning, som indikerar att hon anser att verkligheten var mer komplex än så.

– Det var den "ryssvänlige Constantin Linder" som föredrog novembermanifestet för kejsar Nikolaj II år 1905, påminner hon.

– I manifestet återtogs förryskningsåtgärderna som hade införts i februarimanifestet 1899. Så någonting måste Constantin ha gjort rätt i alla fall. Folk köpte kopior av manifestet och ramade in det.

I rummet hänger den kejserliga överhovjägmästarens paraduniform som är broderad med brännförgylld bronstråd och knappar med kejserligt monogram. Det är inte vilken kavaj som helst. Den väger fem kg.

– Se här, säger Ilander, och svänger på rocken så vi får se de finurliga bakfickorna som döljs av rockskörtet.

– Här kunde en gentleman sticka händerna bakom ryggen. Det gav honom samtidigt en reslig hållning när magen drogs in.

På Svartå slott reste man ståndsmässigt redan i början av förra seklet. Här en garanterat äkta Louis Vuittonkoffert. Foto: Lina Enlund Bild: Lina Enlund

Constantin Linder hade flera titlar. En av dem var vice ordförande för senatens ekonomiedepartement.

– I praktiken motsvarade det landets statsminister.

Hans första hustru grevinnan Marie Linder (1840–1870), född Marija Musin-Pusjkin, har i det allmänna medvetandet hamnat lite i skuggan av Fredrika Runeberg. Hon visar sig dock ha varit en stark och okonventionell kvinnosakskvinna samtidigt som hon, enligt Zacharias Topelius var en "fulländad verldsdam". På lantdagsbalen 1863 på den dåvarande järnvägsstationen i Helsingfors sågs hon tala förtroligt med kejsaren Alexander II.

– Han bad henne slå sig ner och då tog hon tillfället i akt och bad honom ge Ryssland trosfrid. Det var något oerhört. Det passade sig inte att en undersåte valde samtalsämne med kejsaren. Denne avböjde också hennes vädjan med artiga ordalag, berättar Ilander.

Hennes son Hjalmar var minst lika okonventionell. Han var industrimagnat och ledde storstilade jakter och fester då maten beställdes både från Paris och S:t Petersburg. Han var en stor bilentusiast och ägde bland annat en Rolls Royce Silver Ghost.

Men hade också en annan sida, som kanske blev hans öde. Han fördömde i hårda ordalag behandlingen av de röda fångarna 1918. Hätskheten på den vita sidan fick honom att lämna Finland och ta sitt liv bara några år senare.

I dag kan vi beundra en Louis Vuitton-koffert från början av 1900-talet i hans rum.

Den torde inte vara en piratkopia.

Helsingfors stadsmuseum har lånat ut en del dyrgripar medan familjen rotat i sina gömmor och hittat personliga små ägodelar som tillhört förfäderna.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning