Tips om terrorism och radikalisering ökar

Ljus som solidaritetsyttring efter knivdådet i Åbo. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Efter knivdådet i Åbo har antalet tips om misstänkta våldsbrott kopplade till terrorism till polisen ökat drastiskt.

Det är Lännen Media som rapporterar om ökningen. Under perioden juni-december fick polisen in omkring 1000 tips om våldsbrott kopplade till radikalisering eller terrorism. Av dem ledde ungefär vart tredje till någon slags aktion från polisens sida.

Under hela året 2016 fick polisen in 1400 tips som kunde kopplas till terrorism och radikalisering.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning