Tips om terrorism och radikalisering ökar

Ljus som solidaritetsyttring efter knivdådet i Åbo. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Efter knivdådet i Åbo har antalet tips om misstänkta våldsbrott kopplade till terrorism till polisen ökat drastiskt.

Det är Lännen Media som rapporterar om ökningen. Under perioden juni-december fick polisen in omkring 1000 tips om våldsbrott kopplade till radikalisering eller terrorism. Av dem ledde ungefär vart tredje till någon slags aktion från polisens sida.

Under hela året 2016 fick polisen in 1400 tips som kunde kopplas till terrorism och radikalisering.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46