Tips för vintercyklisten

Trafikvett och synlighet är viktiga indredienser då man cyklar, också på vintern. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Fler finländare skulle cykla om vägarna var bättre. Men bara för att det är vinter behöver man inte lämna cykeln hemma, men man får ge den lite extra tid för utrustning och service.

Var tredje finländare skulle gärna cykla mera på vintern om vägunderhållet var bättre. Om cykelvägen är i dåligt skick kan det vara säkrare att cykla på körbanan. Men det här är något som stör finländarna. 72 procent tycker att det är irriterande med cyklister bland bilarna, meddelar Trafikverket. Siffrorna kommer från Kantars undersökning som gjordes i april 2017. I den deltog 1 035 personer.

Fakta

Cykla tryggt med de här tipsen

Var förutseende och lugn i trafiken och farosituationer.

Använd dubbdäck.

Använd hjälm, risken för att falla är större på vintern än på sommaren.

Kom ihåg lampa framme, gärna också en röd lampa bak på cykeln. Använd också reflex, både fram och bak.

– Ofta är cykelvägarna skröpliga och isigare än körbanan, vilket gör att det är mera rikfyllt att röra sig på cykelbanan. Bilisterna borde komma ihåg att cyklisterna sällan rör sig på körbanorna för att bråka med bilisterna, utan för att känna sig tryggare, säger Leena Piippa på Trafikverket.

Eftersom det är mörkt stora delar av dygnet är det viktigt att man fäster uppmärksamhet vid synligheten: cykeln ska ha lampa och reflex skriver Trafikskyddet. Kom också ihåg att räkna in lite mera tid för din resa, vinterföret kan vara oberäkneligt. Det är bra att byta till däck med dubbar som är behändiga speciellt då temperaturen rör sig kring noll och vägarna är hala.

– Plötsliga omkörningar eller svängar kan göra att man tappar balansen. Speciellt i korsningar kan det bara besvärligt och halt. Därför understryker vi att man ska vara uppmärksam och hålla rätt hastighet, också på cykel. Har du mörka kläder syns du också sämre. Och kom ihåg hjälmen, speciellt på vintern då det är större risk för att man faller.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03