Tiotusentals äldre ska testa nytt vaccin mot influensa

Institutet för hälsa och välfärd ska testa ett effektivare vaccin mot influensa på 34 000 äldre personer. Bild: Jennifer Granqvist/SPT

Institutet för hälsa och välfärd ska testa ett effektivare vaccin mot influensa på 34 000 äldre i samarbete med utvalda vårdcentraler och vaccintillverkaren Sanofi Pasteur.

Syftet med projektet är att utvärdera hur effektivt det nya vaccinet biter på personer över 65 år. Det vaccin som ska testas innehåller fyra gånger mer verkande ämnen än nuvarande vaccin mot influensa. Det högaktiva vaccinet är beprövat eftersom sammanlagt 100 miljoner doser av vaccinet redan har använts, uppger Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Den årligt återkommande influensaepidemin drabbar människor i alla åldrar, men äldre som insjuknar i influensa kan få följdsjukdomar som kräver sjukhusvård. I värsta fall kan en svår influensa leda till döden för äldre patienter.

– Det vaccin som skyddar mot tre virusbestånd har visat sig ge ett mycket effektivare skydd mot influensa och förebygga olika följdsjukdomar. Nu ska vi utreda om det högaktiva vaccinet som skyddar mot fyra virusbestånd fungerar på samma sätt, säger Arto Palmu, forskningschef på THL.

Alla finländare som har fyllt 65 är berättigade till gratis vaccin mot influensa.

– Den som får en inbjudan till forskningsprojektet och redan har tagit ett vanligt vaccin mot influensa kan tyvärr inte delta i undersökningen, säger Palmu.

Målet är att vaccinera 34 000 äldre med det nya vaccinet och följa upp de vaccinerades hälsotillstånd under tio månader. Forskningsprojektet fortsätter även vintern 2020-21.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning