Tio kriser och krig under luppen

Nio av de tio kriserna och krigen i Berners bok berör Ryssland eller Sovjetunionen, bland annat annekteringen av Krim 2014. Bild: Alexander Nemenov - AFP/Lehtikuva

Krig uppfattas som irrationella, oförnuftiga och destruktiva händelser. Drivkrafterna som leder till krig förblir ofta oklara, även om parterna torgför sina bestämda uppfattningar om orsak, skuld och...