"Mycket billigare att flyga med elflygplan"

Med stor entusiasm inför framtiden presenterades Finlands första elflygplan på tisdagen. Matti Vanhanen (C) har redan planer på heltäckande flygtaxitrafik, men flygplanen måste bli större och batterierna effektivare för att kommersiell trafik ska vara möjlig.

På tisdagen gjorde Finlands första elflygplan sin första officiella flygning på Malms flygfält i Helsingfors. Det är Helsingfors elflygplansförening som köpt ett tvåsitsigt serietillverkat och helt eldrivet motorflygplan av den slovenska tillverkaren Pipistrel.

– Tiden får utvisa när vi har elflygplan i ruttrafik. Teknologin utvecklas snabbt, säger Finavias vd Kimmo Mäki.

Än så länge är elflygplanen små och teknologin måste ännu utvecklas innan den kan användas i kommersiell trafik. Pipistrel Alpha Electro har ett 21 kilowattimmars batteri, med vilket man kan flyga ungefär en timme.

Det nyinförskaffade elflygplanet ska användas i övnings- och testningssyfte.

– Vi ska undersöka hurdant det är att flyga med elflygplan i olika slags förhållanden, säger Janne Vasama, ordförande för Helsingfors elflygplansförening.

Billigare att flyga med el

Elflygplanet har en betydande kostnadsfördel. Elen är billigare än flygbränslet, och elmotorerna kräver inte heller lika omfattande service som förbränningsmotorerna.

– Det här elflygplanet förbrukar ungefär 15 kilowatt el i timmen medan ett motsvarande flygplan med förbränningsmotor förbrukar 10 liter bränsle i timmen. Kostnaderna att flyga med ett elflygplan är alltså ungefär en tiondel av motsvarande bränslekostnader, säger Vasama.

Det kommer också att synas i biljettpriserna. Vasama tror att elflygplanet först kommer att bli vanligt på kortare resor mellan städer.

– Senare kommer elflygplanet att ersätta hundrasitsiga flygplan, säger Vasama.

Det är ändå långt dit. Elflygplanen är tills vidare mycket små, och den största utmaningen är att utveckla effektivare batterier. Därför kommer de större eldrivna flygplanen att inom den närmaste framtiden vara hybrider. Det betyder att flygplanet har en förbränningsmotor samt en elmotor, som laddas av de snurrande propellrarna.

Janne Vasama, ordförande för Helsingfors elflygplansförening, säger att flygplanet ska användas för att testa hur det är att flyga i olika förhållanden med ett eldrivet flygplan. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Enligt Mäki och Vasama är det omöjligt att säga vilka möjligheter den teknologiska utvecklingen ger i framtiden. Många flygplanstillverkare utvecklar för tillfället sina egna varianter av elflygplan och under 2020-talet ska 20-sitsiga plan stå färdiga. I Norge räknar man med kommersiella flygningar med elflygplan redan om sju år. År 2040 ska alla inrikesflyg i Norge vara helt eldrivna.

Elflyget kan ändå inte ensamt lösa flygbranschens utsläppsproblem.

– Det finns inte en enda lösning till att minska på flygandets utsläpp. Främst handlar det om flygplansutveckling och en övergång till hållbarare bränslen, säger Mäki.

Tror på taxiflyg

Matti Vanhanen, riksdagsledamot (C) och medlem i elflygplansföreningen, är optimistisk inför framtiden.

– I och med utvecklingen av elflygplan kan vi komma att få se en flygtaxitrafik som täcker hela landet. Vi har 80 flygplatser i Finland, så det är inte alls en orealistisk tanke.

Finavias vd Kimmo Mäki tror inte att det i Finland finns efterfrågan för en heltäckande flygtaxitrafik. Vanhanen säger att i synnerhet de finska företagen behöver det småskaliga flyget.

– Företagen ute i landskapen har tillgång till allt glesare flygförbindelser. Inom radien Sankt Petersburg-Warszawa-Stockholm skulle företag och till en början även förmögnare turister ha nytta av beställningsflygverksamhet, säger Vanhanen.

– Men det förutsätter att det finns en flygplats i huvudstaden. Jag hoppas politikerna ger Malms flygplats en timeout på åtminstone tio år.

Läs också: Rekordmånga flyger – "Vill vi lämna flygbranschen i fred från all kritik?"

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03