Tingsrättsreformen drivs igenom utan ändringar

Reformföremål. Östra Nylands tingsrätt. Bild: Lehtikuva/Sari Gustafsson

Regeringen står fast vid sitt förslag – tingsrätterna i Raseborg och Borgå förvandlas till sessionsplatser och bland annat Jakobstad blir helt utan tingsrättsfunktioner.– Risken för att servicen på svenska blir sämre är överhängande, säger SFP-ordföranden Anna-Maja Henriksson.

För att spara in 5 miljoner euro lägger regeringen ner tingsrättstjänsterna helt på 21 orter. Bland annat Lojo och Jakobstad blir helt utan tingsrättsfunktioner, medan tingsrätterna i Raseborg och Borgå förvandlas till sessionsplatser utan fast personal. Regeringen gav sin proposition om nedskärningarna på torsdagen.

Fem av de sammanslagningar som reformen medför gäller tvåspråkiga tingsrätter. Mellersta Österbottens tingsrätt slås ihop med Österbottens tingsrätt som till följd av det får finska som majoritetsspråk. Västra Nylands tingsrätt slås ihop med Esbo tingsrätt vilket innebär att Lojo, som nu har ett kansli, blir helt utan tingsrättsfunktioner medan en sessionsplats blir kvar i Ekenäs. Östra Nylands tingsrätt slås ihop med Hyvinge, Tusby och Vanda tingsrätter. Den nya Östra Nylands tingsrätt har kanslier i Vanda och Hyvinge och en sessionsplats i Borgå.

I sin proposition säger regeringen att de långa avstånden och de dåliga kommunikationsmedlen gör det osannolikt att personalen i Raseborg och Borgå vill börja jobba på kanslierna i Esbo och Vanda, men man tror ändå att det ska gå att hitta svenskkunnig personal. De tvåspråkiga tingsrätterna ska ha tillräckligt med svenskkunnig personal och språkdomare, sägs det i propositionen. Också tingsrättskansliet i Sodankylä stängs, men för samerna föreslås tolk- och översättningstjänster.

Oroad. – Vi får betydligt mindre svenskspråkiga minoriteter i de tvåspråkiga tingsrätterna, konstaterar Anna-Maja Henriksson. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

"Regeringen vill centralisera"

SFP:s partiledare Anna-Maja Henriksson säger att hon är besviken på förslaget och på att diskussionerna med arbets- och justitieminister Jari Lindström (Sannf) inte verkar ha haft någon inverkan. Hon befarar att det blir svårt för unga jurister att fullgöra tingstjänstgöring då man ska ha avlagt stora språkprovet med utmärkta kunskaper i finska för att kunna tjänstgöra vid en tingsrätt med finska som majoritetsspråk. Efter reformen är det bara Ålands tingsrätt som har svenska som huvudspråk.

Henriksson säger att det inte finns en långsiktig tanke om att det behövs sådana strukturer där svenskan hålls stark. Hon påpekar att när Östra Nylands tingsrätt går från att ha drygt 100 000 invånare till att ha 545 000 invånare minskar de svenskspråkigas andel från 30 till 7 procent, och i Västra Nylands tingsrätt minskar andelen från 21 till 13 procent.

– Vi får betydligt mindre svenskspråkiga minoriteter i de tvåspråkiga tingsrätterna. Risken för att servicen på svenska blir sämre är överhängande, säger hon.

– Det här tycks vara regeringens melodi. Man vill centralisera och man bryr sig inte i att man försvagar möjligheten att bli betjänad i domstol på de båda inhemska språken.

"Kortsiktig ekonomisk politik"

Henriksson tillägger att det är en synnerligen kortsiktig ekonomisk politik att lägga ner sessionsplatsen i Jakobstad som fick en ny sal i ett nybyggt polis- och rättshus med polisfängelse för bara fem år sedan.

– Samtidigt tycker man att en sessionssal behövs i Kauhava som har betydligt färre mål än Jakobstad. Man kan inte undgå att se att här har politiken haft stor betydelse när man fattat det här beslutet, säger Henriksson.

Också Folktingets ordförande Thomas Blomqvist (SFP) säger att det är en stor besvikelse att regeringen inte tagit till sig kritiken om hur de språkliga rättigheterna beaktats.

– Det bästa sättet att trygga tillgången till svensk service skulle ha varit att satsa på tingsrätterna på tvåspråkiga orter. Att Raseborg och Borgå tillsvidare får behålla sina sammanträdesplatser är en klen tröst. Regeringens förslag att man ska grunda svenskspråkiga avdelningar i Esbo och Vanda är ingen tillfredsställande lösning. Vi vet av erfarenhet att det är svårt att hitta svenskspråkig personal, säger Blomqvist.

Arbets- och justitieminister Jari Lindström (Sannf) hade inte tid att ge en kommentar.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning