Tingsrätten slarvade i fall som gäller husrannsakan – nu behandlas ärendet på nytt

Bild: Lehtikuva/Emmi Tulokas

Vanda tingsrätt valde att inte pröva ett ärende som gäller en husrannsakan som syftade till att lägga beslag på flera vapen på en fritidsbostad i Lojo. Nu blir tingsrätten tvungen att behandla ärendet på nytt.

Helsingfors hovrätt har beslutat att Vanda tingsrätt bör undersöka lagligheten i en husrannsakan som polisen genomförde i december 2016. Tingsrätten ansåg att man inte hade beslutanderätt i ärendet och lät bli att ta ställning när saken kom upp första gången.

Fallet gäller en man som upprepade gånger avfyrat ett vapen på sin fritidsbostad i Lojo. Polisen larmades till platsen av grannarna, varpå polisen grep mannen och hans kamrat, och beslagtog flera vapen och ammunition i bakluckan på en bil. Mannen gjorde motstånd och måste fängslas.

Följande dag gjorde polisen en husrannsakan i bostaden och beslagtog ytterligare vapen. Polisen motiverade husrannsakan med skjutvapenlagen, som ger polisen rätt att temporärt omhänderta skjutvapen. Men därtill motiverades husrannsakan med punkten om allmän husrannsakan i lagen om tvångsmedel.

Mannen, vars bostad det var fråga om, överklagade husrannsakan till tingsrätten. Tingsrätten valde att inte behandla hans överklagan, eftersom temporärt omhändertagande av skjutvapen inte kan överklagas.

Mannen hade en annan tolkning och nöjde sig inte med tingsrättens beslut. I stället överklagade han beslutet till hovrätten.

På tisdagen (20 februari) beslöt hovrätten att tingsrätten måste ta upp ärendet till ny behandling. Eftersom husrannsakan också motiverades med punkten om allmän husrannsakan, borde tingsrätten ha tagit ställning till husrannsakans laglighet.

Enligt tvångsmedelslagen har en person vars hem blivit genomletat rätt att få husrannsakan prövad i domstol, ifall hen yrkar på det.

Hovrätten ansåg att tingsrättens beslut att inte ta upp ärendet var fel.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03