Tingsrätten kräver att vissa UPM-arbetare återgår till jobbet

UPM vill förhandla om avtal enligt affärsverksamhet, totalt sju stycken. Arbetstagarnas representanter vill sluta ett företagsspecifikt avtal. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

UPM-anställda som sköter kritiska uppgifter ska återuppta jobbet, enligt Helsingfors tingsrätts beslut.

Pappersförbundets strejk på UPM:s fabriker inleddes vid årsskiftet och pågår åtminstone till 19 februari, om parterna inte når en överenskommelse före det.

Även funktioner som anses vara kritiska med tanke på samhällets funktion omfattas av strejken. I praktiken handlar det om fjärrvärmeproduktion och avloppsrening som kommuner och företag sköter tillsammans med cellulosafabrikerna.

Hittills har kraftverken kunnat hållas i gång. Enligt UPM har det gjorts genom att kalla in alla som har tillräcklig yrkesfärdighet, och för att folk har jobbat med uppgifter de i normala fall inte sköter.

UPM ansökte redan i början av konflikten om att kraftverken och vattentjänsterna skulle lämnas utanför strejken. Tingsrätten beslutade då att förkasta kravet.

Efter att Pappersförbundet i torsdags beslöt att förlänga strejken med två veckor kommer det ett annat beslut från Helsingfors tingsrätt. På fredagseftermiddagen listade tingsrätten antalet anställda per enhet som bör återgå till jobbet för att säkerheten inte ska äventyras.

Ungefär 2 200 anställda vid UPM:s fabriker deltar i strejken.

Helsingfors tingsrätt har ort för ort slagit fast hur många arbetstagare som behövs för att kritiska funktioner ska kunna skötas.

I Villmanstrand behövs 30 arbetstagare för kraftverket, 10 för underhåll.

I Kouvola behövs 10 personer för kraftverket, 10 personer för vattenrening, 10 personer för underhåll.

I Jakobstad behövs 10 personer för kraftverket, 5 för avloppsreningsanläggningen, 10 för underhåll.

I Raumo behövs 15 personer för kraftverket, 8 för vattenrening och 14 för underhåll.

I Jämsä behövs 15 personer för kraftverket, 3 för vattenrening, 10 för underhåll.

I Valkeakoski behövs 15 personer för kraftverket, 1 för vattenrening, 10 för underhåll.

Domstolens motivering är att parterna i arbetsmarknadskonflikten befinner sig långt från varandra, och hänvisar till dokumentation som visar att de berörda städerna upplever att energiförsörjningen är i fara. Att städernas representanter låtit invånarna förstå att det inte föreligger någon fara spelar ingen roll, enligt rätten.

"Vintern fortsätter och när man tar coronaläget i beaktande finns det sannolikt inte tillräckligt med personal för att anläggningarna garanterat ska fungera utan avbrott", skriver domstolen i beslutet.

Enligt domstolen betyder en fortsatt strejk att det finns en fara för liv, hälsa eller miljö i de städer som är beroende av fjärrvärme och avloppshantering. Därför måste ett visst antal anställda per ort återgå till jobbet. Om det inte sker ska Pappersförbundet betala 2 miljoner euro i böter.

Domstolen anser inte att Pappersförbundets position i den pågående tvisten försämras av att de kritiska funktionerna återupptas, och hänvisar till att de kritiska uppgifterna skötts under tidigare strejker.

Pappersförbundet meddelar under fredagseftermiddagen att förbundet anser domstolens beslut beklagligt. Också Papperförbundet hänvisar till Internationella arbetsorganisationen ILO, men tolkar situationen annorlunda.

"Internationella arbetsorganisationen ILO har i sin egen övervakningspraxis förutsatt att enbart sådant arbete kan begränsas från strejk som ifall det blir ogjort orsakar omedelbar fara för liv, hälsa och miljö. I det här fallet har man inte kunnat påvisa att det rått någon som helst fara för liv eller hälsa, trots att strejken pågått redan i tre veckor", säger Pappersförbundets jurist Juha Koivisto.

Pappersförbundet beklagar särskilt att UPM meddelat att man ensidigt definierar arbetsvillkoren för dem som undantas från strejken.

"Den beklagliga situationen torde vara unik i den finländska arbetsmarknadshistorien", säger förbundets ordförande Petri Vanhala.

På fredagen meddelade också fackförbundet Pro om att förbundet inför övertidsförbud för tjänstemännen vid UPM. Tvisten handlar bland annat om löner och arbetstider. Övertidsförbudet gäller från lördag morgon och är i kraft tills vidare.

Enligt Pro ska tjänstemännen hålla sig till sina egna arbetsuppgifter så länge Pappersförbundets strejk pågår.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning