Tingsrätten gav villkorligt fängelsestraff för halshuggningen av död IS-krigare

Helsingfors tingsrätt dömde en före detta soldat i irakiska armén till ett och ett halvt års villkorligt fängelse för krigsbrott. Bild: SPT

En 41-årig man som tjänade som soldat i irakiska armén har dömts till ett och ett halvt års fängelse för en incident som ägde rum under kriget mot Islamiska staten.

En 41-årig irakisk man har blivit dömd för krigsbrott i Helsingfors tingsrätt. Domen är ett år och sex månaders villkorligt fängelse. Brottet ägde rum under kriget mellan Irak och Islamiska staten (IS).

Enligt tingsrätten gjorde mannen sig skyldig till krigsbrott när han som soldat i den irakiska armén halshögg en död IS-krigare i Irak i mars 2015. Halshuggningen videofilmades och två videor dök senare upp på mannens Facebook-konto.

I rätten berättade mannen att IS-krigaren i fråga var ansvarig för fyra irakiska soldaters död. Enligt mannen blev soldaterna halshuggna och liken minerade efter att irakiska staten vägrade betala lösen för dem.

Av en slump råkade mannen på IS-krigarens lik efter att han hade stupat i striderna i Al-Karmah, nära Bagdad. Då hade mannen tappat besinningen och skurit huvudet av IS-krigaren utan att tänka efter.

Enligt mannen filmades halshuggningen av bataljonens medieenhet. Han kunde inte uppge filmarens namn.

Mannen hävdade också att videorna laddades upp på hans Facebook-konto utan hans vetskap eller tillstånd. Enligt honom var det förbjudet att ta smarttelefoner till fronten.

Mannen uppvisade stor ånger i rätten och hävdade att händelsen hade orsakat bestående trauman, som han fick vård för i Finland.

Behandlades i Finland

Rätten trodde inte på mannens förklaringar angående vem som hade laddat upp videorna på hans Facebook-konto.

Enligt rätten var mannens agerande kränkande och inriktat på hämnd. Publiceringen av videorna orsakade även lidande för den dödes anhöriga i och med att den döde gick att identifiera.

Förutom halshuggningen poserade mannen med brända lik.

Enligt strafflagen ska ett brott som sker utomlands behandlas i Finland om det finns ett internationellt avtal som förutsätter det. I det aktuella fallet tillämpades Internationella brottmålsdomstolens Romstadga som gäller krigsbrott.

Straffskalan för krigsbrott är bred, från ett års till livstids fängelse. På grund av brottets art ligger det utmätta straffet i skalans nedre ända.

Domen har inte vunnit laga kraft.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning