Tingsrätten om processen mot tonåringarna: Finns ”inget allmänintresse”

Allt, förmodligen också domen när den faller, är hemligstämplat i fallet med de två pojkarna som planerade att döda den enes föräldrar. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Den offentliga rättegången mot 15- och 16-åringarna som planerade att ta livet av den enes föräldrar fick ett snabbt slut på onsdagen.

Helsingfors tingsrätt beslöt att rättegången hålls bakom stängda dörrar. Alla parter efterfrågade största möjliga sekretess. Åklagaren Elina Hyppönen hoppas dock att domen kan vara offentlig i så stor utsträckning som möjligt. Tingsrättens domare, tre stycken, tar ställning till den saken i ett senare skede.

HBL var på plats i Helsingfors tingsrätt på onsdagsmorgonen.

Tonåringarna, som är från huvudstadsregionen, satt längst fram till synes lugna. Ingendera pojken försökte täcka ansiktet eller huvudet. Pojkarna satt stilla vid varsitt bord och utan att diskutera med rättsbiträdena medan målsägandena och åklagaren förklarade varför rättegångshandlingarna inklusive polisens förundersökning bör hemligstämplas. Orsaken, säger de, är att i materialet ingår känsliga detaljer om de misstänktas och deras anhörigas privatliv och hälsa.

Efter en stunds överläggningar bestämde tingsrättens ordförande Maiju Vähärinne att handlingarna är hemligstämplade i 60 år. En av motiveringarna är att det enligt tingsrätten inte föreligger något synnerligen stort allmänintresse i fallet.

FAKTA

Strafflagen

21 kapitlet, om brott mot liv och hälsa

6 a § Förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa

Den som för att begå något av de brott som avses i 1–3 eller 6 §

1) innehar ett skjut- eller eggvapen eller något annat jämförbart livsfarligt redskap eller ett redskap som är särskilt lämpat som redskap vid brottet,

2) kommer överens med någon annan om att begå ett ovannämnt brott eller gör upp en detaljerad plan för att begå brottet, eller

3) lejer eller befaller någon annan att begå eller på annat sätt anstiftar ett ovannämnt brott eller lovar eller erbjuder sig att begå brottet,

ska för förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa dömas till fängelse i högst fyra år.

Om faran för att brottet skulle fullbordas var obetydlig av andra än tillfälliga orsaker eller om personen frivilligt avstod från förberedelsen till brottet, förhindrade att förberedelsen fortsatte eller på något annat sätt eliminerade betydelsen av sin egen verksamhet vid förberedelsen till brottet, ska det som föreskrivs i 1 mom. dock inte tillämpas.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning