Tingsrätten: Fel att utesluta Väyrynen ur Medborgarpartiet

När Väyrynen bestämde sig för att ställa upp i Centerns ordförandeval fick Medborgarpartiet nog och uteslöt honom. Enligt tingsrätten var uteslutningen olaglig. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Medborgarpartiet hade inte rätt att utesluta Paavo Väyrynen i mars 2018. Partiet borde i vilket fall som helst ha hört Väyrynen före beslutet.

Det var fel av Medborgarpartiet att utesluta Paavo Väyrynen ur partiet. Det anser Helsingfors tingsrätt i sitt beslut på måndagen.

Väyrynen krävde att Medborgarpartiets beslut att utesluta honom skulle ogiltigförklaras. Medborgarpartiet behandlade Väyrynens medlemskap på sina möten i december 2017, februari 2018 och mars 2018.

Väyrynen drog partiets beslut till rätten och fick rätt. Tingsrätten anser att partiet borde ha hört Väyrynen i saken innan man fattade beslut.

Dessutom anser tingsrätten att partiets styrelse inte hade befogenheter att utesluta Väyrynen.

Väyrynen hade även andra krav på partiet, men dessa har avslagits av tingsrätten.

Väyrynen var med om att grunda Medborgarpartiet i februari 2016. Partiet jobbar bland annat för att Finland ska lämna euron och ta tillbaka marken som valuta.

Medborgarpartiet motiverade uteslutningen med att Väyrynen ställde upp i Centerns ordförandeval samt med oegentligheter i användningen av partiets finanser.

Efter uteslutningen har Väyrynen meddelat både att han avgår från partiet, och att han återvänder till partiledningen.

Tingrättens dom har ännu inte vunnit laga kraft.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning