Tillväxten är inte evig

Den som klarat gymnasiets korta matematik borde inse att ökad tillväxt på lång sikt är nonsens.

Fredrik Sonck skriver (Impuls-kolumnen, HBL 28.9) om sagan om den eviga tillväxten. Det var på tiden att någon kallar det för saga. Han gör den korrekta uträkningen att om tillväxten är 3 procent årligen så är världsekonomin cirka tio gånger större vid nästa sekelskifte. Ändå fortsätter politikerna att tala om nödvändigheten av fortsatt tillväxt.

Den som klarat gymnasiets korta matematik borde inse att ökad tillväxt på lång sikt är nonsens. Det kan fungera bara en kort tid, under vilken resurser, såväl materiella som immateriella (läs anställda) utsugs. Problematiskt är att det i lagen om aktiebolag (paragraf 5) skrivs att syftet med aktiebolagens verksamhet är att bereda vinst åt aktieägarna. (I unga år trodde jag att deras uppgift var att producera och förmedla varor och tjänster ). Många placerare kräver en årlig vinst på till exempel 6 procent. Vad leder det till i långa loppet? Naturligtvis till miljöförstöring och arbetslöshet på grund av "sparbehov".

Eftersom ekonomerna envisas med sin saga vill jag komma med en egen saga. Den har inget trevligt slut, men den är matematiskt korrekt: Då Judas förrådde Jesus fick han 30 silverpenningar. Dem slängde han dock ifrån sig, varefter han hade den goda smaken att hänga sig. Vi antar nu att mynten vägde 100 gram. Om denna mängd silver placerats mot 3 procent årligen hade silverkapitalet under de 1 986 år som gått vuxit till 3 x exp 24. kg. (alltså efter 3 kommer 24 nollor). Denna silvermängd kunde bilda ett klot med en radie på över fyra miljoner kilometer (cirka tio gånger avståndet till månen).

Om placerarna hade krävt 6 procent skulle silverklotet nå Oorts bälte, långt bortom våra yttersta planeter. Denna något makabra teoretiska studie har dock ett spår av sanning i sig. I verkligheten kommer tillväxtfantasierna att få ett abrupt slut, snarare förr än senare. Jag vill ännu citera, som Donald Trump säger, " en glad flicka": "How dare you!"

Peter Ahlfors, tidigare matematiklärare, Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning